Loov Euroopa

Programmi üldinfo

2014 aastast alustab kultuuri toetamist programm Loov Euroopa. Uus raamprogramm ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,” „MEDIA” ja „MEDIA Mundus.“ Alates 1. jaanuarist saab programmi alamprogrammide kohta infot  Loov Eestist ning Eesti Filmi Instituudist.

Programmi eelarveks perioodil 2014-2020 on ette nähtud 1,46 miljardit eurot, mis tähendab kehtivate programmidega võrreldes 9% eelarvekasvu.

Uue programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Programmi tutvustavat slaidiprogrammi võid vaadata siit: Loov Euroopa

Publiku kaasamist tutvustav slaidiprogramm asub siin: Publiku kaasamine (i.k. Audience Development)

Vaata ka programmi tutvustavat videot (inglise keeles)

Kuidas end Osaleja portaalis (Participant Portal) registreerida? Vaata lisatud esitlusest (inglise keeles)

e-vormide näidistega saab tutvuda SIIN