z

KontaKt

PlayOn!  Johanna Malchow

Loov Euroopa Kultuur

Tiiu Allikmäe

tiiu@looveuroopa.ee
Loov Eesti, Telliskivi 60a PK 56, 10412 Tallinn

Kristiina Urb

kristiina@looveuroopa.ee
Loov Eesti, Telliskivi 60a PK 56, 10412 Tallinn

Loov Euroopa Media

Anu Ernits

media@looveuroopa.ee
+372 522 2200, +3726276065
Eesti Filmi Instituut, Uus 3, 10111 Tallinn

Loov Euroopa kodulehekülg

eacea.ec.europa.eu

Loov Euroopa Eesti kontaktpunkt lähtub  oma tegevuses ja isikuandmete töötlemisel Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja Isikuandmete Kaitse seadusest. Eesti Vabariigi Põhiseaduse  §12 garanteerib kõikide võrdsuse seaduse ees. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Isikuandmete Kaitse seaduse §6 lg-s 2 sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärgikohasuse põhimõttest lähtudes kogutakse isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.