ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEAVITUS ja KÜPSISED

www.looveuroopa.ee 

1. Sissejuhatus
See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse (k.a. veebiküpsised) kui kasutad veebilehte www.looveuroopa.ee.Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sihtasutus Eesti Filmi Instituut, registrikood 90000357, aadress Harju maakond, Tallinn, Uus tn 3. 

2. Kuidas me sinu andmeid töötleme?
Saame sinu isikuandmed siis kui sa meile neid esitad, eelkõige tellides endale Loov Euroopa Uudiskirja. Lisaks on meil võimalik kasutada looveuroopa.ee võrgulehel küpsiseid, mis aitavad lehel tehniliselt toimida ning kasutajamugavust tagada.  

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Tegevus
Isikuandmed
Eesmärk
Töötlemise alus
Uudiskirja Tellimine

Nimi, Organisatsioon, e-posti aadress

Loov Euroopa Uudiskirja edastamine huvitatud isikutele
Nõusolek 
Veebilehe tehniline toimimine 

Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated

Platvormi toimimine ja arendus
Õigustatud huvi
Platvormi kasutaja veebikäitumine

Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised

Platvormi kasutaja kasutusmugavuse optimeerimine
Nõusolek 

4. Isikuandmete edastamine
Sinu isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega v.a. meie poolt valitud teenusepakkujad, mille eesmärgiks on pakkuda toimivat uudiskirjade saatmise lahendust. Teenusepakkujal on ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Neil teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik. 

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriad
Edastamise eesmärk
Teenusepakkujad

Me teeme koostööd teenusepakkujaga Mailchimp, kelle ülesandeks on pakkuda uudiskirjade saatmise tehnilist lahendust sinu poolt esitatud e-posti aadressile. Mailchimp teenusele kehtivate kasutustingimuste ja privaatsussätete kohta saad täiendavalt lugeda siit

Mailchimp kasutab teenuse pakkumisel nii tehnilisi, analüütilisi kui turunduslikke küpsiseid (cookies). Tellides meie Uudiskirja, rakendatakse sinu andmete osas neid küpsiseid. Täpsemalt saad lugeda nende küpsiste kohta ning kuidas teha nende kasutamise osas valikuid, siit

Rahvusvaheline edastamine

Kuna meie teenusepakkuja asub väljas poole Euroopa Majanduspiirkonda (USA), siis edastatakse ka Uudiskirja soovijate poolt esitatud kontaktandmed USA territooriumile pilvelahendusi kasutades. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas. Meie teenusepakkuja on võtnud endale kohustuse tagada Euroopa Liiduga samaväärne isikuandmete kaitse läbi standardsete andmekaitse lepingutingimuste (SCC). 

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine
Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas. 

6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine
Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib meile rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Aluseks võib olla ka sinu ja meie õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate.  

Andmed
Töötlemise eesmärk
Säilitustähtaeg
Nimi, Organisatsioon, e-posti aadress

Uudiskirja saatmine

Kuni Uudiskirjast loobumiseni (Unsubscribe)
Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated

Veebilehe tehniline toimimine

Kuni veebisessiooni lõpuni või veateate lahendamiseni
Veebilehitseja info, IP aadress, kasutaja käitumine

Veebianalüütika

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

7. Isiku õigused
Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. 

1) Õigus andmetega tutvuda.
Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
2) Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.              
3) Andmete kustutamine/õigus olla unustatud.
Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks. 
4) Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine.
Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata. Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
5) Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.  
6) Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta. 

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta meiega ühendust media@looveuroopa.ee.

Vastame sulle 30 päeva jooksul. 

Meie teenusepakkuja poolt kasutatavate veebiküpiste puhul tuleb sul pöörduda teenusepakkuja kui vastutava töötleja poole.

8. Muu oluline informatsioon

Uudiskirjad

Saadame sulle Uudiskirju kui oled meile selleks andnud oma vastavasisulise nõusoleku ja esitanud meie veebilehel selleks vajalikud kontaktandmed. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta kasutades selleks iga Uudiskirja lõpus olevat loobumise võimalust (Unsubscribe). Võime kasutada ka sotsiaalmeedia tööriistu, et edendada sihtasutuse tegevust. Kuna sotsiaalmeedia platvorme ja veebianalüütika pakkujaid käsitletakse kui eraldiseisvaid vastutavaid töötlejaid, siis rakenduvad selles osas sinu isikuandmete töötlemisele ka nende privaatsustingimused. Sellest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka nende teenusepakkujate nõusolekute tingimustele. 

Vaidluste lahendamine

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust media@looveuroopa.ee . Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee 

Teadet uuendati viimati aprillis 2021.