z

Otsi partnerit

Keychange, foto Aaron Urb

PORTUGAL

Companhia João Garcia e Miguel otsib partnereid projekti „Suured luuletused, suured lipud“ arendamiseks, „mis kavatseb minevikku ümber kujundada, leida mineviku haavadest ja ajaloolistest traumadest uusi viise oleviku kogemiseks, provotseerida ja stimuleerida vajalikku kultuuridevahelisust. demokraatlike ideaalide säilitamine."
Realizasom on saadaval projektides osalemiseks tehnoloogiapartnerina. Nad on väga huvitatud uute võimaluste katsetamisest muuseumide või kultuuripärandi külastajatega suhtlemiseks.”Usume narratiivi ja jutuvestmise võimesse kasutajaid kaasata ning kuidas mobiilirakendused ning AR- ja VR-kogemused võivad avada uusi võimalusi külastajatele teabe edastamiseks. .”
Cerveira Biennaal on väljakujunenud kunstifond, mille eesmärk on edendada kaasaegset kunsti riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil multidistsiplinaarse programmi, Cerveira rahvusvaheliste kunstibiennaalide korraldamise, fondi kogude haldamise ja konserveerimise kaudu. Nad on avatud osalema partnerina Euroopa projektides, mis on seotud kaasaegse kunsti, muuseumiharidusprogrammide, kultuuripärandi, uute tehnoloogiate, innovatsiooni, kujutava kunsti ja kunstiresidentuuridega.

Partneri otsing Companhia João Garcia e Miguel

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Realizasom

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Cerveira Biennaal

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Ungari

Hungarian Youngart Gallery otsib partnereid väikesemahulise koostööprojekti elluviimiseks juhtpartnerina.Nende projekti eesmärk on harida noort publikut (14-19), et kunst ei peaks olema privileeg. Tulemuseks oleks rakendus ning suhtlus- ja haridusstrateegiad.

Partneri otsing Hungarian Youngart Gallery

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Horvaatia

Horvaatia Vukovari ja Srijemi maakond sooviks olla partneriks kultuuri- ja turismivaldkonna projektis.

Partneri otsing Vukovari ja Srijemi maakond

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

saksamaa

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

UNGARI

Ungari organisatsioon Homeworld tegeleb 20. sajandi dokumentide, ajalehtede, artiklite jms digiteerimisega, võimaldades selle tohutu andmebaasi laiemale üldsusele kättesaadavaks teha. Nad oleksid huvitatud olema kultuuripärandile keskenduvate projektide partneriks..

Ungari kaasaegse tantsu kompanii soovib olla partneriks Loov Euroopa projektis. Nende eesmärk on teha lühifilmide sari kliimamuutuste kriisist ja inimtsivilisatsiooni mõjust, kasutades kaasaegset tantsu väljendusrikka kunstivahendina.

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Hispaania

Teatriselts “ARTISTAS Y.” otsib etenduskunsti kaasajastamisega seotud projekte, edendades strateegiaid ja tegevusi uute tehnoloogiate kasutamiseks tootmis-, levitamis- ja levitamisprotsessides. Neil on kogemus koostööst Euroopa organisatsioonide ja üritustega ning head ühendused Ibero-Ameerika turul.
2 organisatsiooni otsivad partnereid ja/või projektijuhti, keskendudes kunsti ja disainiga (Creamodite) ning kultuuripärandiga, eriti uute tehnoloogiate ja publikuga seotud sektoritele (Asc. Alcazaba).
PS Milculturas - Kultuuripärandi uuenduslikule haldamisele keskendunud Hispaania konsultatsioonifirma  otsib partnereid pärandi, kunsti ja tehnoloogiate, mängude ja kodanikuosaluse projekti jaoks.

Partneri otsing Artistas Y

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Asc.Alcazaba

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Creamodite

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Milculturas

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

SERbia

New Belgradis asuv Polimorfi ühing, CSO,  tegutseb peamiselt kujutava kunsti valdkonnas - skulptuur / kogukonna kunstiprojektid / ökoaktivism. Nad soovivad osaleda projektis, mis suurendab kunstnike liikuvust (kunstiresidentuurid, kunstikolooniad, rändnäitused jne) ja aidata kaasa publiku kaasamisele. Nad on koos ühe galerii ja kultuurikeskusega üks väheseid kultuuriorganisatsioone, mis asub Belgradi suurimas omavalitsuses (220 000 elanikku) Uus-Belgradis.

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

KREEKA

Oleme avatud osalema partneritena mis tahes Loov Euroopa projektis, mis tegeleb võrdsuse, kaasavuse ja juurdepääsetavuse probleemidega ning keskendub kõigile sotsiaalsetele rühmadele, eriti ebasoodsas olukorras ja tõrjutud olevatega.
Oraiokastro omavalitsuse (Kreeka) partneriotsing projektide jaoks, mis tegelevad kohalike kultuuriühingute ja publiku arendamisega teismeliste/lastega.
Partneriotsing MOSAICist // Culture & Creativity (Kreeka) projektidele kultuurijuhtimise, ettevõtluse, publiku arendamise ja ärimudelite valdkonnas.
Partneriotsing firmast “Still Pilgrim Paradox” (Kreeka) kaasaegse tantsu/performatiivse kunsti/hariduse valdkondade projektide jaoks.
Milia of Folk Tradition and Contemporary Art Nonprofit Organization on huvitatud projektidest, mis on seotud jutustamise, jutuvestmise, nukuteatri, teatri, muusika, kultuuripärandi ja kinoga.
Partneriotsing Kreeka kultuuriorganisatsioonilt "Paremvasi". Nad otsivad partnereid ja soovivad osaleda projektijuhtidena.

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Oraiokastro

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing MOSAIC

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Still Pilgrim Paradox

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Milia

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Paremvasi

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

KREEKA

Quo Vadise tantsuseltson väike mittetulundusühing Kreekast. Ühing otsib tantsukompaniisid, etenduskunste, sarnaseid organisatsioone / asutusi, mille praktika põhineb etenduskunsti arendamisel. Kavandatava projekti eesmärk on teha koostööd etenduskunstide uurimiseks ja selle eesmärk on otsida peamisi tantsuallikaid, mis on sarnased ja vastutavad selle kunstivormi ühendamise eest kunstnike ja publikuga kogu maailmas.

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

POOLA

Czapski kunstifond otsib partnereid visuaalkunsti, arhitektuuri, kunsti ja tehnoloogia valdkonnas, kes on huvitatud virtuaalsete galeriiruumide ehitamisest ja nende avaldamisest veebis, Google Plays ja App Storelooveuris.
Partneriotsing Rzeszówi piirkondlikust muuseumist kultuuripärandi valdkonna projekti jaoks.Nende projekti põhieesmärk on tugevdada kultuuriasutuste suutlikkust rakendada digitaalset kihti kasutades virtuaalset ja liitreaalsust, et suurendada muuseumikülastuse kogemust. Projektiga tahetakse selle pilootrakendusega välja töötada AR/VR kihi juurutusjuhend muuseumis

Partneri otsing Czapski

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing Rzeszow

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Hispaania

“Con Salero” soovib osaleda partnerina mis tahes projektis, mis on seotud selliste teemade ja prioriteetidega: kogukonna ja osalusloomeprotsessid; kultuuriline ja kunstiline vahendus; audiovisuaalne tehnoloogia, suutlikkuse suurendamine; audiovisuaalne looming; kultuuripärandi taastamine; kultuuri- ja kunstipubliku arendamine; haridus. Seotud valdkonnad: kujutav kunst; audiovisuaalne; kino; kultuuripärand; vahendamine; üritused; haridus.

Arran del Cel otsib partnereid väikesemahuliseks projektiks nendes valdkondades: arhitektuur, disain, etenduskunst, saidipõhine kunst. Projekti „KOGEMUS“ eesmärk on luua koostöövõrgustik, kus osaleksid erinevad kultuuriagendid aktiivselt, lähtudes avalike ruumide vajadustest, kasutusvõimalustest, dünaamikast, voogudest ja käitumisest.

“Building bridges” otsib partnereid (kultuuri- ja kunstiorganisatsioone, kes töötavad laialdaselt noortega, eriti vähemate võimalustega inimesi, nagu sisserändajad, pagulased jne), et tuua noored kunstnikud ja noored kultuurijuhid IKT-sektorile lähemale.

Con Salero otsib partnerit

Loov Euroopa projekti

Lae PDF alla

Arran del Celotsib partnerit

Loov Euroopa projekti

Lae PDF alla

Building bridges otsib partnerit

Loov Euroopa projekti

Lae PDF alla

Sloveenia

Imago Sloveniae soovib projekti partnerina osaleda koostööprojektis.Imago Sloveniae projekt, mille algus ulatub 1988. aastasse, loodi sooviga laiendada ja arendada kvaliteetset muusikat ning elustada igakülgselt Sloveenia vanade linnade ja kultuuripärandi vaatamisväärsuste kultuuripilti. 33 aasta jooksul on sellest kujunenud Sloveenia üks suurimaid kultuurialaseid vabaühendusi, mis ühendab 25 kohta ja üle 30 kontserdipaiga üle kogu riigi ja välismaal (kultuurivõrgustik). Imago Sloveniael on kogemus Loov Euroopa projektis.

Notranjska piirkondlik park soovib esitada Loov Euroopa väikesemahulise koostööprojekti, mille eesmärk on uurida looduskeskkondade potentsiaali tegutseda kultuuriruumidena ning arendada maapiirkondade ja linnalähedaste kogukondade suutlikkust, kes soovivad oma looduskeskkonda avada kultuuritegevusele säästval viisil. Nad on otsivad partnerid, nt. residentuuride, festivalide jms korraldamine; keskkonnakunsti tootmine; loodus- ja kultuuripärandi haldamine, eelistatavalt Põhja- või Lääne-Euroopa riikidest.

Partneri otsing

Loov Euroopa projektii partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Partneri otsing

Loov Euroopa projektii partneri leidmiseks

Lae PDF alla

Kreeka

Kreeka organisatsioon THEAMA – Puuetega Inimeste Teater otsib juhtpartnerit, et osaleda partnerina oodatavates koostööprojektides. Organisatsioon on varem osalenud kahes Euroopa loomingulises projektis.

DEARTE 2030 soovib kunsti ja jätkusuutlikkuse kaudu võidelda maapiirkondade taasasustamise eest ning luua võrgustiku kultuurivahetuseks ja sotsiaalseks sünergiaks (juhi või partnerina). Valdkonnad: etenduskunst, kultuuripärand, kujutav kunst, arhitektuur, tehnoloogia, jätkusuutlikkus, koostöö ja ettevõtlus.

Field: Cultural heritage, arts, performing arts, visual arts, literature, history, arts and technology, music, folklore , events, educational programs. Looking for: At the moment we are looking for partners / project leaders with defined concepts about cultural heritage

THAEMA otsib partnerit

Loov Euroopa projekti

Lae PDF alla

DEARTE otsib partnerit

Loov Euroopa projekti

Lae PDF alla

Field otsib partnerit

For Creative Europe project applications

Lae PDF alla

Foco Musical Portugal on pühendanud oma tegevuse noorte muusikapublikute arendamisele; Nende eesmärk on korraldada Erudite Music Festival , mis hõlmab orkestrikontserte, ooperi soolokontsertide ja kammermuusikakontsertide esitlusi. Nad otsivad partnereid osalemiseks keskmise suurusega koostööprojektis.

Teatrão kavatseb luua jätkusuutliku rahvusvahelistumisprojekti, mida iseloomustavad etenduste loomine ja esitamine, kunsti- ja haridusprogrammid ning kunstilised sekkumisprojektid kogukonnaga/kogukonnaga. Nad otsivad teatrikompaniisid, rahvusvahelisi festivale, sarnaseid asutusi, mille tegevus põhineb kunsti- ja haridusprojektide arendamisel, samuti kultuurivahendusprotsessidel ja mis asuvad Hispaanias, Taanis, Soomes, Islandil, Norras ja Rootsis.

Estufa - Plataforma Cultural mittetulundusühing soovib välja töötada etenduskunstide, kultuuripärandi ja kunstiharidusega seotud projekti; partnereid otsitakse kõigis  Loov Euroopa programmis osalevates riikides, erihuvi pakuvad madala asustustihedusega territooriumidel tegutsevad organisatsioonid.
Pikaajalise kogemusega muusikatööstuses Gato Escaldado | Arte Sonoro soovib  kaasata dialoogi ja teha koostööd kõigi muusikavaldkondade ja muusikakunstnikega, et laiendada nende teadmisi, luua sünergiat ning töötada välja uusi, värskeid ja loomingulisi viise artistide tööde jagamiseks ja levitamiseks – bändidest üksikesinejatenini, plaadifirmadest promootorideni. Projekti tulemuseks on e-õppe programm (sisaldab meistriklassi, töövihikuid, videoid, koolitust…) ja üritust (festival, konverentsid, muu), et toetada kunstnikke ja organisatsioone nende loomingu edendamisel.
Ginja: keskendub harivale lugude jutustamisele ja on valmis oma tegevust laiendama: „Tahame nüüd sarja täiustada arvutiga loodud piltidega, mitte nukkudega, et meelitada suuremat vaatajaskonda. Seetõttu otsime selles valdkonnas ekspertteadmisi. Seejuures kasutame pilootprojekti tagasisidet ja teadmisi ning teeme videod teistes keeltes, eriti inglise, saksa, prantsuse, itaalia ja hispaania keeles (seega oleme huvitatud kaasamaks partnereid loendis olevatest riikidest)”;
Gato Escaldado Teatro peamine eesmärk on luua asjakohaseid ja uuenduslikke etendusi täiskasvanutele ja lastele üle kogu riigi, aidates kaasa kohalike kogukondade kultuurilisele arengule. Ettevõtte eesmärk on tuua teatritesse uut publikut ja tutvustada avalikkusele noori kunstnikke; Teater on huvitatud liituma projektidega partnerina;

Partneri otsing

Loov Euroopa projekti partneri leidmiseks

Lae PDF alla