Loov Euroopa

Koolitustoetus

Loov Euroopa MEDIA sihttoetuse eraldamise juhised

1. Loov Euroopa MEDIA Eesti stipendiumifondi suurus aastas on 6500 eurot. Fond on avatud 1. veebruarist kuni 30. novembrini;

2. Stipendiumifond avatakse ainult juhul kui vahendid selleks sisalduvad Kultuuriministeeriumi toetuses Loov Euroopa MEDIA kontaktpunktile;

3. Stipendiumi saab taotleda juriidiline isik, kellele on MEDIA toetatud koolitusprogrammi poolt väljastatud vastuvõtukinnitus; kõik MEDIA koolitused on kirjas kataloogis “Creative Europa MEDIA Training & Networks”;

4. Stipendiumi eraldamise kriteeriumid:
– Stipendium eraldatakse vastavalt laekunud taotlustele ainult vastavate vahendite olemasolul;
– eelistatud on projektiga osalejad;
– ühe stipendiumi suurus võib olla maksimaalselt 650 eurot;
– Loov Euroopa MEDIA Eesti katab maksimaalset 50% koolituskuludest (reisikulud sihtkohta ja tagasi, osavõtutasu, majutus)

5. Loov Euroopa MEDIA Eestile tuleb sihttoetuse taotlemisel esitada järgmised dokumendid:
– Koolitusprogrammi poolt väljastatud vastuvõtukinnitus, tingimusel, et koolitus on rahastatud Creative Europe MEDIA alaprogrammi poolt (kirjas koolituskataloogis);
– Allkirjastatud stipendiumi taotlusvorm.

6. Loov Euroopa MEDIA Eesti ei eralda rohkem kui ühe stipendiumi ühele taotlejale (filmistuudio/asutus) aasta jooksul;

7. 80% sihttoetuse summast kantakse stipendiumi saaja pangaarvele 14 päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist;
20% sihttoetuse summast kantakse stipendiumi saaja pangaarvele 14 päeva jooksul pärast aruande kinnitamist.

8. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama järgmised aruanded ühe kuu jooksul pärast koolituse lõppu:
– sihttoetuse kasutamise finantsaruande koos kõigi vajalike kuludokumentide koopiatega;
– sisulise kirjaliku eestikeelse aruande (kuni 2 lk.) sihttoetuse kasutamise kohta;

Sihttoetuse eraldamise juhised on kinnitatud Eesti Filmi Instituudi nõukogu poolt ja kehtivad kuni tingimuste muutmiseni.

Allalaetavad failid