Loov Euroopa

20.01 2020

Uus voor: Kultuuri ja AV sisu uuenduslik digitaalne sidumine

Käesoleva vooru raames toetab Komisjon ettevõtmisi, mis mingil viisil ühendavad erinevaid loomemajandus valdkondi (sh audiovisuaalvaldkonda) kasutades innovatsioonilisi tehnoloogilisi lahendusi, sh. nt. virtuaalreaalsus.

Taotlus peab koosnema kolmest partnerist, mis tulevad kolmest erinevast riigist, kultuuripiirkonnast ja valdkonnast.

Täpsemad toetuse kriteeriumid ja juhised leiab siit.

Tähtaeg taotluste esitamiseks on 14. mai 2020.