"Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine

"Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine
Kultuur
Kultuur
18.11.2021
  • Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku kaasrahastamise osas;
  • mitmeaastaste projektide puhul ainult 2021. aastal toimuvaid tegevusi.

Taotlusvooru eelarve maht on kuni 57 000 eurot.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1 000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

  • projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;
  • taotleja professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;
  • projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;
  • projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;
  • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Loe lähemalt

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki