Euroopa Liit avaldas suunised kultuuri- ja loomesektori tegevuse turvaliseks jätkamiseks pärast COVID-19

Euroopa Liit avaldas suunised kultuuri- ja loomesektori tegevuse turvaliseks jätkamiseks pärast COVID-19
Valdkondade vaheline
Valdkondade vaheline
30.6.2021

Kõik Euroopa Liidu meetmed kultuuri- ja loomesektori taastamiseks on koondatud ühele lehele.

Detailselt on ära toodud suunised, kuidas sektor saaks jätkata kriisist väljatulekut.

Ka tööstuse ökosüsteemiks nimetatud kultuuri- ja loomesektoril ning -tööstusel on COVID-19pandeemiast tingitud enneolematus olukorras olnud oluline roll. Kriis on näidanud, kui tähtis on kultuur inimeste heaolu1ja vaimse tervise jaoks. Kultuur on aidanud inimestel toime tulla liikumispiirangute ja sotsiaalse distantseerumise mõjuga ning seda tänu kultuuri- ja loomesektori kaasamisele ja loovusele, mis on jõudnud publikuni uuenduslikes virtuaalkeskkondades.

Alates pandeemia puhkemisest kehtestatud ulatuslikud piirangud on mõjutanud kultuuri- ja loomesektorit ning -tööstust eriti rängalt: paljud tegevused on seiskunud, toimumiskohad on suletud, üritused, festivalid ja ringreisid on tühistatud ning kultuuritöötajate liikuvus ja kultuuriteoste levitamine on tohutult vähenenud.

Ühtse turu 2021. aasta aruandes kinnitati, et kõnealune ökosüsteem on üks kõige rängemin imõjutatud ELi tööstusökosüsteeme. Aruandes selgitatakse, et „see kehtib eelkõige tegevuste kohta, mille puhul on olulised toimumiskoht ja külastused: etenduskunstide ja pärandisektorid(nt elav muusika, teatrid, tsirkus, festivalid, kino, muuseumid ja pärandipaigad). Näiteks teatasid ELi kinoettevõtjad, et 2020. aastal vähenes piletitulu 70 %, muusikaürituste toimumiskohtades vähenes osalemine 76 % (tulude puhul 64 %) ja muuseumide tulud vähenesid kuni 75–80 %(populaarsetes turismipiirkondades). Seda mõju näitab ka autoritasude ligikaudu 35 %vähenemine, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid koguvad autoritele ja esitajatele, kelle tulud vähenevad 2021. ja 2022. aastal eelduste kohaselt jätkuvalt

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki