Avalik konsultatsioon Euroopa Bauhausi 2025-27 prioriteetide kohta

Avalik konsultatsioon Euroopa Bauhausi 2025-27 prioriteetide kohta
Kultuur
Kultuur
25.6.2024

Komisjon kutsub kõiki huvitatud osapooli täitma küsimustikku, et aidata määratleda uue Euroopa Bauhausi rahastuse 2025-27 tegevuskava. NEB  on ainulaadne ELi rahastamisvahend, mille eesmärk on kujundada naabruskondi jätkusuutlikkuse ja kaasatuse kaudu. Käivitatud konsultatsiooni eesmärk on koguda teavet konkreetsete vajaduste kohta kohapeal ning kõige uuenduslikumate ideede kohta, mis on vajalikud naabruskondade põhjalikuks paremaks muutmiseks. See aitab komisjonil välja töötada tegevuskava, mis juhendab vahendi rakendamist perioodil 2025-27.

Vasta küsimustikule

Horizon Europe 2025-27 strateegilises kavas loodud rahastusvahend hõlmab lahenduste täielikku rakendustsüklit naabruskondades, kombineerides kahte komponenti: uurimis- ja innovatsiooniosa, mida rahastatakse umbes 120 miljoni euroga aastas Horizson Europe fondidest, ja kasutuselevõtu osa, mis viiakse ellu investeeringutega erinevate ELi programmide kaudu. Uurimis- ja innovatsiooniperspektiivist keskendub vahend kolmele valdkonnale: rohepöörde, sotsiaalse kaasatuse ja kohaliku demokraatia ühendamine; ring- ja taastuvad lähenemisviisid ehitatud keskkonnale; ja uuenduslikud rahastamis- ja ärimudelid naabruskondade muutmiseks. NEB-st inspireeritud muutuste laialdaseks elluviimiseks kombineerib kasutuselevõtukomponent ELi, avalikku ja erasektori rahastust, et rakendada uuenduslikke lahendusi, toetada haridust, ümber- ja täiendõpet, pakkuda suutlikkuse suurendamist ja palju muud.

Küsimustik jääb avatuks kuni 17. septembrini 2024. Rohkem teavet NEB vahendi kohta leiate sellest dokumendist

Uue Euroopa Bauhausi algatuse eesmärk on muuta Euroopa rohelepe käegakatsutavaks muutuseks, edendades jätkusuutlikke lahendusi ehitatud keskkonna ja elustiilide jaoks.

Uus Euroopa Bauhaus (NEB) on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on rakendada jätkusuutlikke lahendusi ehitatud keskkonna ja elustiilide muutmiseks. NEB projekte toetab ja rahastab komisjon, keskendudes innovatsioonitegevustele ning teadus- ja arendustegevustele.

NEB tegeleb erinevate uurimisvaldkondadega, nagu käitumuslik muutus, ringmajandus ehitatud keskkonnas, kultuuripärandi säilitamine, energiatõhusus ja linnade areng. NEB projektide hulka kuuluvad näiteks ProLight, TOVA, drOp, HERITACT, SUPERSHINE, Biophotovoltaics, CULTUURCAMPUS ja NEBourhoods.

NEB keskendub ka jätkusuutliku ehituse oskuste arendamisele läbi NEB Akadeemia, mille eesmärk on järgmisel viiel aastal ümber- või täiendusõppe pakkumine 25%-le Euroopa ehitustööstuse tööjõust. NEB edendab oma lahendustes kaasavust, ligipääsetavust ja taskukohasust, austades samal ajal Euroopa paikade, traditsioonide ja kultuuride mitmekesisust.

NEB sisaldab tugevaid teadus- ja arendustegevuse elemente ning on selgelt seotud Horisont Euroopa programmiga. NEB eesmärk on luua jätkusuutlik, inimsõbralik ja kõrgekvaliteediline ehitatud keskkond, mis panustab Euroopa roheleppe elluviimisesse.

Liitu

Värsked uudised

Kultuur

10.04.2021

Seitse Eesti arhitektuuriobjekti on nomineeritud Miesi auhinnale

Euroopa kaasaegse arhitektuuri auhind EU Mies Award avalikustas tänavused nominendid, kelle hulka on pääsenud seitse ...

Vaata kõiki