Avaldati uuring "Loov Euroopa programmi keskkonnahoidlikumaks muutmine"

Avaldati uuring "Loov Euroopa programmi keskkonnahoidlikumaks muutmine"
Valdkondade vaheline
Valdkondade vaheline
25.5.2023

Euroopa Komisjon on otsinud lahendusi, kuidas muuta oma programmid jätkusuutlikumaks. 2021. aastal telliti uuring "Loov Euroopa programmi keskkonnahoidlikumaks muutmine", et aidata saavutada oma eesmärke kliimamuutuste vastu võitlemisel. Kultuuri- ja loometegevus võib toetada üleminekut rohelisele majandusele, edendades jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikkust. Samal ajal püüab programm ise saavutada süsinikuneutraalsust, propageerides säästvaid transpordivahendeid ja keskkonnasõbralikku käitumist.

Soovitused on avaldatud 3 dokumendis:

Hea keskkonnapraktika juhend

Selles antakse põhjalik ülevaade olemasolevatest headest keskkonnatavadest, mida soovitatakse programmi "Loov Euroopa" tegelikele ja potentsiaalsetele toetusesaajatele toetatavate projektide taotlemisel ja/või rakendamisel.

Programmi "Loov Euroopa" keskkonnahoidlik strateegia

Strateegias määratakse kindlaks valdkonnad, kus on vaja võtta meetmeid, ja esitatakse soovitused selle kohta, mida saaks praktiliselt teha, et programm Loov Euroopa muutuks lähitulevikus keskkonnasõbralikuks.

Loov Euroopa programmi keskkonnahoidlikumaks muutmise seirejuhend

Seirejuhendis pakutakse välja jätkusuutlikkuse näitajad ("rohelised näitajad"), et mõõta programmide edusamme ja panust Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse ajavahemikul pärast 2027. aastat.

Loe uuringut ja tutvu juhenditega

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki