Avaldati Loov Euroopa 2020 monitooringu aruanne

Avaldati Loov Euroopa 2020 monitooringu aruanne
Valdkondade vaheline
Valdkondade vaheline
25.10.2021

Covid-19 pandeemia avaldas 2020. aastal ELi kultuuri-, sotsiaal- ja majanduselule enneolematut mõju.

Loova Euroopa seirearuandes 2020 vaadeldakse, kuidas Loov Euroopa programm  aitas kaasa Euroopa kultuuri- ja loomeökosüsteemi hakkamasaamisele, taastumisele ja tulevikku vaatamisele

Aruandes tuuakse esile peamised poliitilised algatused, mis võeti 2020. aastal vastu Loov Euroopa toel.

Eelkõige kõrgetasemelised koordineerimiskoosolekud liikmesriikidega, paindlikkusmeetmete rakendamine abisaajate uute ja muutuvate vajaduste rahuldamiseks ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheline poliitiline kokkulepe komisjoni 2018. aasta uue programmi „Loov Euroopa” ettepaneku kohta .

Aruanne illustreerib ka seda, kuidas poliitikat rakendati praktikas Loov Euroopa tõhusa rakendamise ja olemasoleva eelarve täies mahus täitmise ning pidevalt kõrge suutlikkusega.

Vaata aruannet

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki