Avaldati aruanne tõlkijate olukorrast ELis

Avaldati aruanne tõlkijate olukorrast ELis
Kultuur
Kultuur
14.2.2022

ELi mitmekeelsuse ja kirjaliku tõlke eksperdirühm avaldas aruande tõlkijate rolli kohta kultuuri- ja loomesektoris ning esitas soovitused tõlkijate töötingimuste ja ametialase arengu parandamiseks. Aruanded sisaldavad ka soovitusi selle kohta, kuidas avalikud institutsioonid saaksid stimuleerida Euroopa raamatute tõlkimist ja reklaamimist.

Aruandes toetatakse tõlkeprojektide suuremat riiklikku rahastamist, et kirjastajad saaksid võtta rohkem tõlkeprojekte ja maksta nende kallal töötavatele tõlkijatele õiglast tasu.

Riiklikud tugisüsteemid peaksid olema tervikliku lähenemisega ja hõlmama kogu väärtusahelat autoritest raamatumüüjateni. Lugemist edendavatel meetmetel peaks olema ka tugev Euroopa mõõde ja need peaksid edendama avatust mitmekesisusele ja välismaalt pärit raamatutele.

Lõpuks julgustatakse aruandes riiklikke avalikke asutusi tegema rohkem koostööd Euroopa tasandil, näiteks mitme riigi raamatute edendamise ja ühtlustatud lähenemisviisi kaudu andmete kogumisele.

Loe lisaks

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki