Abimaterjalid rohepöörde elluviimiseks Loov Euroopa programmis

Abimaterjalid rohepöörde elluviimiseks Loov Euroopa programmis
Kultuur
Kultuur
4.10.2023

Loov Euroopa programmi heade keskkonnatavade juhendi eesmärk on anda terviklik ülevaade olemasolevatest headest keskkonnatavadest, mida loovprogrammi tegelikud ja potentsiaalsed kasusaajad saavad oma projektide taotlemisel ja/või elluviimisel arvestada.

Loe juhendit

Loov Euroopa rohestrateegias määratakse kindlaks valdkonnad, kus on vaja meetmeid võtta, ja esitatakse soovitused selle kohta, mida saaks lähitulevikus programmi rohelisemaks muutmiseks praktiliselt teha. Strateegia eesmärgiks rohestamise integreerimine programmi, määratledes probleemipüstituse, kirjeldades peamisi rohestamise väljakutseid ja võimalusi, määratledes programmi peamiste sidusrühmade rollid programmi keskkonnahoidlikkuse suurendamisel ning esitades selle keskkonnahoidlikkuse tegevuskava.

Loe strateegiat

Programmi rohelisemaks muutmise monitooringu juhend sisaldab ettepanekut roheliste näitajate kohta, mida saaks kasutada programmi edusammude ja panuse mõõtmiseks Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse.

Vaata monitooringu juhendit

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki