Kirjanduse levitamine ja tõlkimine

Kultuur

Selle taotlusvooruga toetatakse projekte, mis tõlgivad, avaldavad, levitavad ja edendavad ilukirjanduslikke teoseid, mille autorid on pärit Creative Europe'i riikidest või on tunnustatud nende riikide kirjanduspärandi osana.

Teemad ja prioriteedid

Vastavalt praegustele kultuuripoliitika prioriteetidele peaksid ettepanekud käsitlema järgmisi prioriteete:

* tugevdada Euroopa kirjandusteoste rahvusvahelist ringlust ja mitmekesisust;

* soodustada vähem levinud keeltes kirjutatud ilukirjandusteoste tõlkimist, avaldamist ja propageerimist, et suurendada nende levikut laiemates Euroopa ja väljaspool Euroopat asuvatel turgudel;

* suurendada Euroopa raamatute publikut, eriti noorte hulgas, julgustades neid avastama Euroopa kirjanduse mitmekesisust;

* aitama kaasa raamatusektori konkurentsivõime tugevdamisele, soodustades koostööd erinevate raamatusektori osalejate vahel - sealhulgas raamatukaupmeeste ja raamatukogude vahel;

* propageerima kirjandustõlkija elukutset ja nähtavuse, heade töötingimuste ning õiglase tasustamise põhimõtteid. Selles osas peaksid kirjastajad tagama, et tõlkija(d)e nimi oleks avaldatud raamatus, eelistatult kaanel, samuti lähtetõlke keel.

Märkus: Ukraina toetamise jätkamiseks raamatute valdkonnas julgustatakse projekte, mis on suunatud Ukraina keeles raamatute pakkumisele Ukraina põgenikele ja ümberasustatud inimestele.

Horisontaalsete teemadena peavad olema esindatud

(i) kaasatus ja mitmekesisus, eriti soolise tasakaalu osas, ning

(ii) Creative Europe'i ökologiseerimine.

Loe lähemalt

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
16.4.2024
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki