Euroopa platformid

Kultuur

Selle meetmega toetatakse projekte, mille eesmärk on edendada Euroopa tärkavaid kunstnikke ja nende loomingut, parandada nende rahvusvahelist nähtavust ja hõlbustada nende tööde levitamist. Projektid peaksid samuti parandama juurdepääsu kultuuriüritustele ja -tegevustele ning neis osalemist, suurendades publiku kaasamist ja arengut.

Need projektid peavad olema kavandatud ja välja töötatud nii, et need aitaksid kaasa ELi kultuuripoliitika prioriteetide elluviimisele, eelkõige kunstnike töötingimuste parandamisele.Euroopa platvormide meede on avatud kõigile kultuuri- ja loomesektoritele. Võttes arvesse, et selle meetme eesmärk on saavutada programmi kultuurivaldkonna eesmärke, ei ole selle raames rahastamiseks ette nähtud projektid, mis hõlmavad üksnes audiovisuaalsektori organisatsioone.

Selle meetme jaoks peavad projektid looma platvormid, mida võib määratleda kui showcase või hüppelaud, mis koosnevad koordineerivast organisatsioonist ja liikmesorganisatsioonidest ning millel on ühine programmitöö ja brändistrateegia.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
31.1.2024
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki