Euroopa koostööprojektid

Kultuur

CREA-CULT-2024-COOP-1 – väikesemahulised projektid:

Väiksemahuliste koostööprojektide konsortsium koosneb enamasti vähemalt kolmest üksusest kolmest erinevast abikõlblikust riigist.

ELi toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot projekti kohta.

Rahastamismäär on maksimaalselt 80%

Väikesemahulised projektid sobivad eelkõige rohujuuretasandi organisatsioonide ligipääsu edendamiseks ja nende organisatsioonide toetamiseks uute partnerluste loomisel ning uute tegevuste ja uuenduslike ideede arendamisel (näiteks festivalid, kunstimessid, näitused, etendused jne).

Toetust antakse projektidele, mis aitavad kaasa ühele järgmistest eesmärkidest:

Eesmärk 1 – Rahvusvaheline looming ja levitamine: tugevdada Euroopa teoste ja kunstnike rahvusvahelist loomist ja ringlust;

Rahvusvaheline looming ja levitamine on oluline koostöö edendamiseks, laiema haarde saavutamiseks ning paljudel juhtudel vajalik kultuuriorganisatsioonide, institutsioonide ja üksikisikute elujõulisuse ja arengu jaoks. Ühistootmine on ka vahend loovuse stimuleerimiseks, ressursside jagamiseks ning sisu riikidevahelise levitamise ja artistide ringluse hõlbustamiseks. Projektides võetakse arvesse uut konteksti, nagu tervise- või keskkonnaprobleemid, ning integreeritakse uuenduslikud (digitaalsed) viisid sisu tootmiseks ja levitamiseks.

Eesmärk 2 – Innovatsioon: suurendada Euroopa kultuuri- ja loomesektorite suutlikkust arendada talente, teha uuendusi, õitseda ning luua töökohti ja majanduskasvu.

Innovatsioon laiemas mõttes on vajalik kultuuri- ja loomesektorite arenguks ja nende konkurentsivõimeks. Uuendused võivad olla tehnoloogilise ja kunstilise iseloomuga; need võivad hõlmata uuenduslike Euroopa teoste ühist loomist ja tootmist ning nende levitamist laiale ja mitmekülgsele publikule. Innovatsioon hõlmab ka uute tavade või mudelite väljatöötamist ja katsetamist, samuti uuenduslike praktikate ülekandmist ja levitamist arenenumatest Euroopa piirkondadest või sektoritest või erialadest teistesse Euroopa piirkondadesse.

Loe tingimustest lähemalt

CREA-CULT-2024-COOP-2 – Keskmise ulatusega projektid:

Konsortsium koosneb enamasti vähemalt viiest üksusest 5 erinevast abikõlblikust riigist.

ELi toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot projekti kohta.

Rahastamismäär on maksimaalselt 70%

Programmi Loov Euroopa 2021-2027 uustulnuk, keskmise mahuga projektide taotlusvoor, on juba tõestanud oma kvaliteeti nii laekunud taotluste kui ka programmi esimestel rakendusaastatel saavutatud tulemuste osas.

Toetust antakse projektidele, mis aitavad kaasa ühele järgmistest eesmärkidest:

Eesmärk 1 – Rahvusvaheline looming ja levitamine: tugevdada Euroopa teoste ja kunstnike rahvusvahelist loomist ja ringlust;

Rahvusvaheline looming ja levitamine on oluline koostöö edendamiseks, laiema haarde saavutamiseks ning paljudel juhtudel vajalik kultuuriorganisatsioonide, institutsioonide ja üksikisikute elujõulisuse ja arengu jaoks. Ühistootmine on ka vahend loovuse stimuleerimiseks, ressursside jagamiseks ning sisu riikidevahelise levitamise ja artistide ringluse hõlbustamiseks. Projektides võetakse arvesse uut konteksti, nagu tervise- või keskkonnaprobleemid, ning integreeritakse uuenduslikud (digitaalsed) viisid sisu tootmiseks ja levitamiseks.

Eesmärk 2 – Innovatsioon: suurendada Euroopa kultuuri- ja loomesektorite suutlikkust arendada talente, teha uuendusi, õitseda ning luua töökohti ja majanduskasvu.

Innovatsioon laiemas mõttes on vajalik kultuuri- ja loomesektorite arenguks ja nende konkurentsivõimeks. Uuendused võivad olla tehnoloogilise ja kunstilise iseloomuga; need võivad hõlmata uuenduslike Euroopa teoste ühist loomist ja tootmist ning nende levitamist laiale ja mitmekülgsele publikule. Innovatsioon hõlmab ka uute tavade või mudelite väljatöötamist ja katsetamist, samuti uuenduslike praktikate ülekandmist ja levitamist arenenumatest Euroopa piirkondadest või sektoritest või erialadest teistesse Euroopa piirkondadesse.

Loe tingimustest lähemalt

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
23.1.2024
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki