Ajakirjanduspartnerlus - pluralism

Valdkondade vaheline

Euroopa uudistesektorid mängivad Euroopas olulist ja väärtuslikku rolli. Siiski seisavad nad silmitsi mitmete väljakutsetega. Osaliselt digitaalse ülemineku tõttu, kus lugejad lähevad üle veebipõhistele allikatele ja traditsioonilised uudisteagentuurid kaotavad reklaamitulu, on professionaalse ajakirjanduse majanduslik jätkusuutlikkus sattunud surve alla. Paljud kohaliku tasandi meediakanalid ja need, mis seavad oma avalike huvide missiooni kasumist kõrgemale, on pidanud oma tegevuse lõpetama, nõrgendades meedia pluralismi ja ohustades demokraatia head toimimist.

Teema 2. "Ajakirjanduspartnerlused - pluralism". Lisaks puhtalt majanduslikule aspektile mängib sõltumatu meedia ühiskonnas olulist ja väärtuslikku rolli ning aitab kaasa meediavabaduse ja pluralismi põhiprintsiipide säilitamisele. Selle toetusega püütakse kaitsta demokraatia ja kodanikuosaluse seisukohalt eriti olulisi uudismeediasektoreid, nagu kohalik ja piirkondlik meedia, kogukonnameedia, uuriv ajakirjandus ja avalikku huvi pakkuvaid uudiseid edastavad organisatsioonid. Toetus on suunatud organisatsioonidele, kellel on kogemusi meedia valdkonnas, et anda kaskatiivseid toetusi (s.t ümberjaotamine/toetus kolmandatele isikutele).

Oodatavad tulemused

o Suurem innovatsioon ja loovus ärimudelites, ajakirjanduse tootmisprotsessides ja levitamisprotsessides;
o Suurem huvi ajakirjanduse vastu erinevate sotsiaalsete rühmade, keelerühmade ja vanuserühmade seas;
o Professionaalselt toodetud ajakirjandusliku sisu elujõulisuse suurenemine.
o Euroopa tasandi meediasektorite, näiteks kohaliku, piirkondliku ja kogukonnameedia, uuriva meedia või avalikku huvi pakkuvatele teemadele spetsialiseerunud meedia vastupidavuse, pluralismi ja toimetuse sõltumatuse suurendamine.
o Uudismeediasektoris tegutsevate organisatsioonide suurem vastupidavus ja uudismeedia maastiku kaitse.
o Uute tehnoloogiate parem kasutuselevõtt kõigis sihipärases meediasektoris, kuivõrd see aitab kaasa meediapluralismile ja mitmekesisele meediamaastikule.
avalikku huvi pakkuvaid uudiseid edastavaid meediasektoreid käsitlevate teadmiste kogumise edendamine (nt tuvastades piirkonnad, kus kvaliteetse sisu pakkumine on vähene ja/või kus meedia pluralism on pingeline).

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
14.2.2024
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki