Ajakirjanduse partnerlus - koostöö

Valdkondade vaheline

Euroopa uudistesektorid mängivad Euroopas olulist ja väärtuslikku rolli. Siiski seisavad nad silmitsi mitmete väljakutsetega. Osaliselt digitaalse ülemineku tõttu, kus lugejad lähevad üle veebipõhistele allikatele ja traditsioonilised uudisteagentuurid kaotavad reklaamitulu, on professionaalse ajakirjanduse majanduslik jätkusuutlikkus sattunud surve alla. Paljud kohaliku tasandi meediakanalid ja need, mis seavad oma avalike huvide missiooni kasumist kõrgemale, on pidanud oma tegevuse lõpetama, nõrgendades meedia pluralismi ja ohustades demokraatia head toimimist.

Teema 1. "Ajakirjanduspartnerlused - koostöö" eesmärk on aidata laiemal Euroopa uudisteväljaannete sektoril muutuda jätkusuutlikumaks ja vastupidavamaks, eelkõige piiriülese meedia koostöö toetamise kaudu. See toetus soodustab meedia ümberkujundamist, usaldusväärset aruandlust ja uudismeedia spetsialistide oskusi, näiteks meedia tootmisstandardite ja uute ärimudelite arendamise kaudu.

Oodatavad tulemused

o Suurem innovatsioon ja loovus ärimudelites, ajakirjanduse tootmisprotsessides ja levitamisprotsessides;

o Suurenenud huvi ajakirjanduse vastu erinevate sotsiaalsete rühmade, keelerühmade ja vanuserühmade seas;

o Professionaalselt toodetud ajakirjandusliku sisu elujõulisuse suurenemine.

o Suurenenud meedia koostöö.

o Kogu sektorit hõlmavad võrgustikud parimate tavade vahetamiseks uudismeediatöötajate vahel;

o Tehniliste formaatide (kirjalik/online ajakirjandus, raadio/podcastid, televisioon jne) ja/või ajakirjanduslike žanrite (andmeajakirjandus, üldised teemad, erialaajakirjandus jne) alamsektorite teadmiskeskused;
o ajakirjanike ja meediaettevõtete spetsialistide kutseoskuste omandamine ja parandamine.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
14.2.2024
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki