Kontaktid

print

Loov Euroopa Kultuur

Telliskivi 60a PK 56
10412 Tallinn

Merilin Laager
Taotluste ekspert
merilin@looveuroopa.ee 
+372 588 56622

Grete Kodi
Taotluste ekspert
Lapsehoolduspuhkusel

Tiiu Allikmäe
Kommunikatsioonijuht
tiiu@looveuroopa.ee
+372 505 3085

kultuur@looveuroopa.ee
Loov Eesti
Telliskivi 60a PK 56 10412 Tallinn

Loov Euroopa MEDIA

Anu Ernits
Loov Euroopa MEDIA juht
media(ät)looveuroopa.ee
+372 627 60 65
+ 372 5222200
Eesti Filmi Instituut
Uus tn 3, 10111 Tallinn

Creative Europe kodulehekülg https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

 Loov Euroopa Eesti kontaktpunkt lähtub  oma tegevuses ja isikuandmete töötlemisel Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja Isikuandmete Kaitse seadusest. Eesti Vabariigi Põhiseaduse  §12 garanteerib kõikide võrdsuse seaduse ees. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Isikuandmete Kaitse seaduse §6 lg-s 2 sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärgikohasuse põhimõttest lähtudes kogutakse isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.