Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

Kinolevi

Kinolevi toetusskeem on MEDIA programmi üks prioriteete, kuna sellele kulub ca 40% kogu programmi eelarvest. Rahalisi toetusi eraldatakse mittekodumaiste Euroopa filmide kinodes levitamiseks.

Toetuse taotleja peab olema filmivaldkonnaga seotud sõltumatu ettevõte. Taotlusvoorud olenevalt toetusskeemist on avatud kogu aasta jooksul.

Levitoetus esineb järgmisel kujul:

• automaatne toetus euroopa filmide kinolevitajatele

• valikuline toetus euroopa filmide kinolevitajatele

• toetus kinofilmide rahvusvahelistele müügiagentidele