Loov Euroopa

Projektide arendus

Programm MEDIA  toetab rahaliste vahendite abil projekti  sellist põhifaasi nagu seda on arendus. Arendustoetus on filmitootmisettevõtetele Euroopas üks kõige olulisemaid MEDIA Programmi toetusskeeme. Arendustoetus moodustab ka MEDIA Programmi kogueelarvest suure osa, mis tähendab, et see on üks prioriteete. Seda enam, et projektide tootmist MEDIA programm ei toeta.

Arendustoetust esineb kolmes variandis:

• toetus üksikprojektidele (animatsioon, loov dokumentalistika, mängufilm)
• paketitoetus
• interaktiivsed teosed

MEDIA arendustoetus hõlmab kõiki tegevusi, mis eelnevad tootmise ettevalmistamisele:

• õiguste omandamine
• uurimistööd
• uurimistööd arhiivides
• stsenaariumi kirjutamine (sh ka laiendatud kavand), kuni lõppversioonini välja, viimane kaasa arvatud
• piltstsenaariumi koostamine
• peaosatäitjate ja põhimeeskonna leidmine
• esialgse tootmiseelarve koostamine
• rahastamisplaani koostamine
• partnerite, rahastajate ja koostööpartnerite leidmine
• tootmise planeerimine
• esialgse marketingi- ja turustusplaani väljatöötamine (põhiturud ja potentsiaalsed ostjad, eeldatav linastus, esitlemine turgudel ja/või festivalidel…)

Animafilmide puhul lisanduvad: graafiline ettevalmistus ja piloodi teostus, loova dokumentalistika puhul laiendatud videokavandi (video treatment) valmistamine.

Toetust võib taotleda sõltumatu euroopa tootjafirma, kelle põhitegevuseks on audiovisuaal- ja/või multimeediateoste tootmine. Taotleja firmal peab ette olema näidata varasem kogemus.

Kui esmased kriteeriumid on täidetud tasub ühendust võtta Loov Euroopa MEDIAga, et saada juba täpsemaid juhised projekti edasiseks kirjutamiseks.