Loov Euroopa

Foto: Nukuteater
Nukuteater

Koostööprojektid

Eesmärk:

Riikidevahelise kultuurikoostöö projektide toetamise põhieesmärgks on toetada Euroopa kultuuri- ja loomesektorite suutlikkust toimida riikide- ja rahvusvaheliselt, edendada kultuuri- ja loovteoste riikidevahelist levitamist ning kultuuri- ja loomesektoris tegutsejate, eriti kunstnike riikidevahelist liikuvust.

Kultuuri- ja loomesektori riikidevahelise toimivuse tõhustamisel lähtutakse järgmistest prioriteetidest:

 • selliste meetmete toetamine, mis tagavad kultuuri- ja loomesektoris tegutsejatele oskused, kompetentsuse ja oskusteabe, mis soodustavad kultuuri- ja loomesektorite tugevdamist, kaasa arvatud digitaaltehnoloogiaga kohanemist, publiku kasvatamise uuenduslike meetodite ning uute äri- ja juhtimismudelite katsetamist;
 • selliste meetmete toetamine, mis võimaldavad kultuuri- ja loomesektorites tegutsejatel teha rahvusvahelist koostööd ning laiendada oma tegevust Euroopa Liidus ja mujal, tehes seda võimaluse korral pikaajaliste strateegiate alusel;
 • toetuse andmine Euroopa kultuuri- ja loomeorganisatsioonide tugevdamiseks ja rahvusvaheliste võrgustike loomiseks, et soodustada juurdepääsu kutsealastele võimalustele.

Riikidevahelise  kultuuriobjektide levitamise ja loomeinimeste  liikuvuse edendamisel lähtutakse järgmistest prioriteetidest:

 • rahvusvahelise kultuuritegevuse, näiteks näituste, kultuurivahetuse ja festivalide toetamine;
 • Euroopa kirjanduse levitamise toetamine eesmärgiga tagada selle võimalikult laialdane kättesaadavus;
 • toetus publiku kasvatamisele kui võimalusele elavdada huvi Euroopa kultuuri- ja loovteoste ning materiaalse ja vaimse kultuuripärandi vastu ja parandada nende kättesaadavust. Publiku kasvatamisega tahetakse viia Euroopa kunstnikud/kultuuritöötajad ja nende teosed võimalikult  paljude inimesteni kogu Euroopas ning muuta kultuuriteosed kättesaadavaks ka alaesindatud rühmadele. Samuti tahetakse aidata kultuuriorganisatsioonidel kohaneda vajadusega kasutada uusi ja uuenduslikke publikuga suhtlemise võimalusi, et säilitada senist ja leida uut publikut, muuta publiku koosseisu mitmekesisemaks ja jõuda uute sihtrühmadeni, pakkuda nii praegusele kui ka tulevasele publikule paremaid elamusi ning süvendada nendega suhet.

Koostööprojektid jagunevad kaheks:

 • Suuremahulised projektid: projektijuht + vähemalt 5 partnerit programmis osalevatest riikidest; max EL toetus 2 milj € – kuni 50% projekti eelarvest
 • Väikesemahulised projektid: projektijuht + vähemalt 2 partnerit programmis osalevatest riikidest; max EL toetus 200 000 € – kuni 60% projekti eelarvest
 • Maksimaalne kestus: 48 kuud. Juhttaotleja peab valima, kumba kategooriasse ta taotluse esitab.

Kes saab taotleda:

Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud, kes tegutsevad kultuuri- või loomesektoris ning on ametlikult tegutsenud vähemalt 2 aastat. Projekti koordinaator esitab kõikide partnerorganisatsioonide nimel taotluse otse Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Täidesaatvale Agentuurile. Koordinaator sõlmib kõigi partneritega koostöölepped, mis tuleb esitada taotluse juurde.

Projektid võivad olla suunatud ühe või mitme prioriteedi elluviimisele ühes või mitmes väärtusahela punktis ning ühes või mitmes kultuuri- ja loomesektoris.

Võimalikud toetatavad tegevused:

 • rahvusvahelised workshopid,
 • residentuurid,
 • ringreisid,
 • näitused,
 • üritused jne.

Käimasoleva taotlusvooru tähtaeg on 18. jaanuar 2018 kell 12 Brüsseli aja järgi

Eestikeelne juhend on kättesaadav eacea_32_2017-culture-ce-2018_en_v2_et

Vt ka Kultuuripärandi väärtustamise taotlusvooru eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_v2_et, selle tähtaeg on 22.november 2017

Kui jääd e- vormi täitmisel hätta, saad küsida abi SIIT või telefonil   +32 2 299 0705