Loov Euroopa

Foto: Martin Sookael
Martin Sookael

Toetatavad valdkonnad

Loov Euroopa Kultuuri alaprogrammi meetmed:

  • Euroopa tasandil koostööprojektid – riikidevahelised koostööprojektid, mille raames eri riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioonid võtavad ette sektoripõhiseid või sektoriüleseid tegevusi;
  • Kirjandustõlke projektid – kirjanduse tõlkimine ja tõlgitud teoste tutvustamine
  • Euroopa võrgustike tegevuse toetamine –  eri riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioone koondavate Euroopa võrgustike korraldatav tegevus
  • Euroopa platvormide tegevus – üleeuroopalise suunitlusega organisatsioonide tegevus, millega soodustatakse tärkavate annete arendamist, kultuuritegelaste ja loovisikute riikidevahelist liikuvust ja teoste levitamist nii, et see avaldaks ulatuslikku ja püsivat mõju kultuuri- ja loomesektoritele;