Loov Euroopa

Kultuurikoostöö 2021

KREEKA

Oleme avatud osalema partneritena mis tahes Loov Euroopa projektis, mis tegeleb võrdsuse, kaasavuse ja juurdepääsetavuse probleemidega ning keskendub kõigile sotsiaalsetele rühmadele, eriti ebasoodsas olukorras ja tõrjutud olevatega.

Vaata lähemalt

POOLA

Czapski kunstifond otsib partnereid visuaalkunsti, arhitektuuri, kunsti ja tehnoloogia valdkonnas, kes on huvitatud virtuaalsete galeriiruumide ehitamisest ja nende avaldamisest veebis, Google Plays ja App Storelooveuris.

Vaata projekti

HISPAANIA

“Con Salero” soovib osaleda partnerina mis tahes projektis, mis on seotud selliste teemade ja prioriteetidega: kogukonna ja osalusloomeprotsessid; kultuuriline ja kunstiline vahendus; audiovisuaalne tehnoloogia, suutlikkuse suurendamine; audiovisuaalne looming; kultuuripärandi taastamine; kultuuri- ja kunstipubliku arendamine; haridus. Seotud valdkonnad: kujutav kunst; audiovisuaalne; kino; kultuuripärand; vahendamine; üritused; haridus.

Vaata projekti

Arran del Cel otsib partnereid väikesemahuliseks projektiks nendes valdkondades: arhitektuur, disain, etenduskunst, saidipõhine kunst. Projekti „KOGEMUS“ eesmärk on luua koostöövõrgustik, kus osaleksid erinevad kultuuriagendid aktiivselt, lähtudes avalike ruumide vajadustest, kasutusvõimalustest, dünaamikast, voogudest ja käitumisest.

Vaata projekti

“Building bridges” otsib partnereid (kultuuri- ja kunstiorganisatsioone, kes töötavad laialdaselt noortega, eriti vähemate võimalustega inimesi, nagu sisserändajad, pagulased jne), et tuua noored kunstnikud ja noored kultuurijuhid IKT-sektorile lähemale.

Vaata projekti

SLOVEENIA

Imago Sloveniae soovib projekti partnerina osaleda koostööprojektis.

Imago Sloveniae projekt, mille algus ulatub 1988. aastasse, loodi sooviga laiendada ja arendada kvaliteetset muusikat ning elustada igakülgselt Sloveenia vanade linnade ja kultuuripärandi vaatamisväärsuste kultuuripilti. 33 aasta jooksul on sellest kujunenud Sloveenia üks suurimaid kultuurialaseid vabaühendusi, mis ühendab 25 kohta ja üle 30 kontserdipaiga üle kogu riigi ja välismaal (kultuurivõrgustik).

Imago Sloveniael on kogemus Loov Euroopa projektis

Vaata projekti

KREEKA

Kreeka organisatsioon THEAMA – Puuetega Inimeste Teater otsib juhtpartnerit, et osaleda partnerina oodatavates koostööprojektides. Organisatsioon on varem osalenud kahes Euroopa loomingulises projektis.

Vaata projekti

DEARTE 2030 soovib kunsti ja jätkusuutlikkuse kaudu võidelda maapiirkondade taasasustamise eest ning luua võrgustiku kultuurivahetuseks ja sotsiaalseks sünergiaks (juhi või partnerina). Valdkonnad: etenduskunst, kultuuripärand, kujutav kunst, arhitektuur, tehnoloogia, jätkusuutlikkus, koostöö ja ettevõtlus.

Vaata projekti

RUMEENIA

Partner search form

For Creative Europe project applications

CallSupport to European Cooperation Projects 2021
Strand or categorySmall Scale Cooperation Projects / Large Scale Cooperation Projects

Cultural operator – who are you?

Name of organisationNational Institute for Cultural Research and Training
CountryRomania
Organisation websitewww.culturadata.ro/home/
Contact person 
Organisation typepublic institution/research institute
Scale of the organizationsmall
PIC number935122584
Aims and activities of the organisationNational Institute for Cultural Research and Training (INCFC), subordinated to the Ministry of Culture, is the only national institute in Romania that has such goals as studying, researching and providing statistical data for the field of culture, as well as the ongoing training of those who choose a career in the occupational sector of culture. The institute aims to support the authorities responsible for the draw-up of cultural policies and strategies and elaborate coherent regulations of the system, as well as to study the impact of these measures at local and national level. The Research team is interdisciplinary, being made up of specialists in management, art, history, sociology, marketing, cultural anthropology, political science and economics. The research activity carried out by INCFC consists of: strategies, impact studies, market studies related to the consumer profile, cultural capital or analysis of perception and visibility, audience /market studies especially dedicated to the performing arts organizations, cultural management analyses. In the field of ongoing training and lifelong education, the institute is the main provider of specialised professional training programmes in the field of culture, as well as a regulation authority for cultural occupations. The professional training courses provide professional skills certificates and are certified, according to legal regulations, by the Commission for certification of professional training providers for adults, being recognised at national and EU level.
Role of the organisation in the projectPartner
Previous EU grants receivedErasmus Plus – 2 projects (EU Heritage, Live Skills), Creative Europe – 1 project (Heritart)

Proposed Creative Europe project – to which project are you looking for partners?

Sector or fieldCulture/Cultural Heritage
Description or summary of the proposed project
Partners currently involved in the project

Partners searched – which type of partner are you looking for?

From country or region 
Preferred field of expertise 
Please get in contact no later than 

 

Projects searched – are you interested in participating in other EU projects as a partner?

Yes / noYes
Which kind of projects are you looking for?Cooperation projects, European networks, European platform

 

Publication of partner search

This partner search can be published?*Yes

KREEKA

Field: Cultural heritage, arts, performing arts, visual arts, literature, history, arts and technology, music, folklore , events, educational programs

Looking for:

At the moment we are looking for partners / project leaders
with defined concepts about cultural heritage

MORE