Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

2019

VAT TEATER

Juhtpartner projektis PLAYON!

Tänapäeval on reaalsus ja virtuaalsus omavahel tihedalt seotud ning kaasavad tehnoloogiad loovad kasutajatele uusi kogemusi. Teatritele pakuvad uued digivahendid mitmekülgseid võimalusi oma publikuga suhelda.  Kaasava tehnoloogia abil saab muuta teatris lugude jutustamise interaktiivseks, Seda ootab ka publik, kes tahab passiivse osalemise asemel aktiivseid elamusi.

PLAYON! Projekti kutsusid ellu digitaaltehnoloogiate kasutamise kogemusega 9 teatrit ja ülikooli. Lisaks on 8 digikompetentse arendavat ülikooli assotsieerunud partnerid. PLAYON! Projektiga teemal „Konkreetsed utoopiad digiajastul“ soovitakse mõista, õppida, testida ja ellu viia kaasavate tehnoloogiate kasutamist teatris, et muuta tavapärane loo jutustamise interaktiivseks narratiiviks.

Projekti kestvuse nelja aasta jooksul plaanitakse arendada välja uutmoodi lugude jutustamise formaat tuginedes mängusektorile, seostada see formaat erinevate kaasavate tehnoloogiatega ja kasutada seda formaati teatrikogemuse laiendamiseks linnaruumi sobivate lugudega ning noorte loojate kaasabil.

Projektil on kolm etappi millest iga etapi käigus töötatakse läbi üks sisu  ja tehnoloogiaeesmärk. Iga etapi tulemus on sisendiks järgmisele. Projekti lõpuks luuakse kokku 27 lavastust.

 PLAYON!  Keskendub digitehnoloogiate teemalisele koolitusele. Teatritöötajatele on plaanitud 3 üle-Euroopalist suveakadeemiat, mis täiendavad kohalikke koolitusi.

Projekti lõpuks on loodud seosed kunstilise erialase enesetäienduse ja tehnoloogiasektori vahel. Projekti tulemusi esitletakse kolmel suurel festivalil:  Re:publica, Ars Electronica, York Mediale.

Kõige olulisemaks tulemuseks saab olema kontseptuaalne avatud täiendusvõimalustega „tööriistakast“ kaasavaid tehnoloogiaid kasutavatele teatritele.

Projektis osalevad Norra, Portugali, Itaalia, Ungari, Austria, Poola, Saksamaa ja kaks Suurbritannia organisatsiooni.

Projekti partnerid on  VAT TEATER (juhtpartner, Eesti), AS REGIONTEATRET I MORE OG ROMSDAL (Norra), COOPERATIVA DE PRODUCAO ARTISTICA TEATRO ANIMACAO O BANDO CRL (Portugal) ,ELSINOR SOCIETA CS (Itaalia), KOLIBRI GYERMEK-ES IFJUSAGI SZINHAZ KIEMELKEDOEN KOZHASZNU NONPROFIT KFT (Ungari), OO THEATER UND ORCHESTER GMBH AT PAR PILOT THEATRE LTD (Suurbritannia), Teatr Ludowy (Poola), Theater Dortmund (Saksamaa), PAR UNIVERSITY OF YORK (Suurbritannia).

Musiccase OÜ

Partner projektis Keychange

Projekt Keychange sai toetust ka 2017. aastal, nüüd on käimas selle projekti 2 faas. Keychange  on Euroopa talendiarendusprogramm, mida tunnustatakse ka kui soolise võrdõiguslikkuse programmi muusikasektoris.  Keychange aitab naisartistide arengule kaasa luues uusi rahvusvahelisi võimalusi esinemiseks, loomekoostööks ja oskuste arendamiseks

Keychange  koondab 2022 lõpuks üle maailma festivale, kes lubavad esinema  rohkem naisi Keychange´i eesmärk on  edendada loomingulist ja majanduslikku panust, mida naisartistid võiks anda Euroopa muusikatööstusele uuenduslike ja kaasavate tegevuste kaudu.

Showcase´id, võrgustike loomine, koolitus ja „Creative Labi“ arenguprogramm annavad kolmele 72 naisest koosnevale grupile võimaluse pääseda uutele turgudele, luua rahvusvaheline profiil ja laiendada oma publikut Euroopas ja mujal. Lab annab muusika loojatele võimaluse luua sidemeid teedrajavate artistide ja tehnika-, AV- ja muude sektorite ettevõtjatega, kes kujundavad muutusi ja innovatsiooni.

Esmakordselt toetab seda spetsiaalne andmebaas, mis tutvustab Keychange’i osalejate oskusi meie uues, üle 140 rahvusvaheliste festivalide võrgus. Dünaamiline veebiplatvorm pakub õppimisvõimalusi ja veebiseminarid sadadele meestele ja naistele kogu Euroopas, kes ei ole otseselt seotud Keychange koolitustega.

Keychange´i kavandasid 6 Euroopa muusikafestivali ja Kanadas asuv sidusfestival.

Sellele edule tuginedes ja projekti mõju märkimisväärseks laiendamiseks osalevad nüüd veel 4 Euroopa partnerit ja 2 täiendavat assotsieerunud festivali. See võimaldab veel viiest Euroopa riigist pärit naiskunstnikke ja uuendajaid saada arengutuge uute Keychange funktsioonide abil, millest on kasu kogu võrgustikule. Projekti teise etapi mõju suurendab nii Euroopas kui ka väljapool selle piire kommunikatsioonistrateegia, mida toetavad kõrgetasemelised artistidest saadikud ja teerajajad.

Projekti partnerid on INFERNO EVENTS GMBH & CO KG (Saksamaa, juhtpartner), First Music Contact (Iirimaa,) IA TONLISTARHATID EHF (Island), LASTUR BOOKIN SL (Sloveenia) MUSICCASE OU (Eesti,) MUSIC INNOVATION HUB (Hispaania,) IMPRESA SOCIALE (Itaalia), MUSIKCENTRUM OST (Rootsi), STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM(Prantsusmaa), Stiftelsen Oslo World Music Festival (Norra), THE PERFORMING RIGHT SOCIETY FOUNDATION (Suurbritannia).

Eesti Rahva Muuseum

Partner projektis MOI! Museums of Impact

Projekti eesmärk on aidata muuseumidel suurendada nende mõju ühiskonnale, arendades nende suutlikkust vastata muutuva, mitmekesisema, üha enam digitaalse ja vananeva ühiskonna nõudmistele. Suutlikkuse suurendamine saavutatakse muuseumidele  enesehindamise ja kvaliteedi arendamise tööriistade abil, mis toob kaasa uued juhtimisviisid, suurema tõhususe ja strateegilise mõtlemise ning lõppkokkuvõttes suurema mõju ühiskonnale.

Paljudes Euroopa riikides on olemas erinevaid muuseumite akrediteerimise ja hindamise vahendeid.   Nendes mudelites hinnatakse peamiselt kvaliteeti, MOOI projekt soovitab liikuda uuendusliku arengumudeli juurde, keskendudes mõjule. See aitab muuseumidel olla oma tegevuses keskendunum, vastupidavam ja tõhusam, rakendades juhtimises uut lähenemisviisi, hoides samal ajal mõju põhifookusena.

Nende eesmärkide saavutamiseks kohtuvad muuseumi arendajate ja eesrindlike muuseumide esindajad uue raamistiku väljatöötamiseks mitmetes töötubades. Mudelit katsetatakse paljudes muuseumides, et testida seda reaalses keskkonnas ja integreerida sidusrühmade teadmised uude mudelisse. Kogemustevahetuseks on ellu kutsutud avatud foorumid ning valdkonna eksperdid omandavad uusi kogemusi ka teiste muuseumitega tutvumisel.

Tugeva kommunikatsiooni- ja levitamisstrateegia eesmärk on tulemuste laialdane ja jätkusuutlik levitamine. Projekti mõjul suureneb  muuseumide ja muuseumispetsialistide võimekus ja oskused keskenduda muuseumi mõju erinevatele aspektidele ning muuseumiorganisatsioonide võime töötada strateegilisel, tõhusal, skaleeritaval ja sujuval viisil. Projekti tulemusena tugevneb muuseumide võrgustik Euroopas.

Projekti partnerid on: MUSEOVIRASTO*NATIONAL BOARD OF ANTIQUITIES(soome, juhtpartner) DEUTSCHER MUSEUMSBUND EV (Saksamaa) Eesti Rahva Muuseum (Eesti) HELLENIC MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS – DIRECTORATE OF ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS, EXHIBITIONS & EDUCATIONAL PROGRAMMES (Kreeka) ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (Itaalia) Museum Council of Iceland (Island) MUSIS – STEIRISCHER MUSEUMSVERBAND VEREIN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER MUSEEN UND SAMMLUNGEN IN DER STEIERMARK (Austria) NICHOLAS AND DOLLY GOULANDRIS FOUNDATION MUSEUM OF CYCLADIC ART MUSEUM OF CYCLADIC ART (Kreeka) STICHTING EUROPEAN MUSEUM ACADEMY (Holland) STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ (Saksamaa) Suomen museoliitto ry (Soome)

Music Estonia MTÜ

Partner projektis Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe (HEMI)

HEMI eesmärk on jagada teadmisi, nõustada ja pakkuda koolitusmooduleid muusikaspetsialistidele igas CSEE regiooni riigis, vastates praegustele ja tulevastele vajadustele piirkonnas ja ka Euroopa tasandil.

HEMI ühendab üksteist täiendavaid partnereid ja sidusrühmi, võimaldades sisu avaldamist ja uudiste reklaamimist igal HEMI  loojaid ühendaval muusikaturul – ettevõtjaid, festivalide ja ürituste korraldajaid, formaalse ja mitteformaalse muusika õpetajaid, konservatooriume, muusikakoole, kirjastajaid, kuulsaid artiste, muusika- ja meelelahutusettevõtjaid, meediat, ajakirjanikke, muusikateadlasi, helitehnikuid, festivale, esinemiskohti, kontserdisaale…

HEMI tegevus koosneb konverentsidest, festivalidest, üritustest, paneelidest, töötubadest, veebiseminaridest, mentorlusest ja pitcingusessioonidest, et tagada  võrgustiku püsiv töö ja projekti arendamine kahel põhisuunal:

1. HEMI digital: muusikaplatvorm planeeritav uudistekanal CSEE muusikasündmuste, konverentside, festivalide jms reklaamimiseks ja kommunikatsiooniks regioonis ja mujal Euroopas, samuti ettevõtluse, kutsehariduse ja -koolituse ning mentorluse edendamiseks sisaldades veebiseminare, juhendeid, intervjuusid, auhindu, konkursse, rahastamisvõimalusi)

2. HEMI HUB,partnerite võrgustik kes tegeleb muusikaspetsialistide jaoks uuenduslike ja jätkusuutlike mudelite arendamisega ettevõtlushariduses ja ettevõtluses riikidevahelise inkubatsiooni, kiirendite, töötubade, võrgustike loomise ning festivali- ja muusikakonverentside abil.

Projekti lõpuks töötab HEMI välja HEMI muusikainnovatsiooniinkubaatori, mis ühendab haridus- ja kutseõppevajadusi (IKT, ettevõtluse arendamine, digitaalne strateegia, juhtimine), et vastata muusikatööstuse praegustele ja tulevastele väljakutsetele.

Projekti partnerid: TECHNOPOLIS GKAZI ANONIMI ETAIREIA OTA PROSTASIAS KAI ANADEIXIS VIOMICHANIKOU ARCHAIOLOGIKOU PARKOU ATHINON (juhtpartner, Kreeka), ASOCIATIA ROMANIAN ARTISTS WORLDWIDE (Rumeenua), Dunagentsys Kft. (Ungari), FOUNDATION EXIT RS PAR Fundacja Krakowska Scena Muzyczna (Poola), INSTITUT UMENI – DIVADELNI USTAV (Tsehhi), KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE (Poola), Music Estonia MTÜ (Eesti) Password Production (Makedoonia) SIGIC – SLOVENSKI GLASBENOINFORMACIJSKI CENTER (Sloveenia).

Tallinna Kunstihoone

Partner projektis BEYOND MATTER – Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality

BEYOND MATTER  toob kultuuripärandi virtuaalse reaalsuse piirile, kasutades ainulaadseid ja uuenduslikke levitamismeetodeid praegu või tulevikus ligipääsmatu kunsti- ja kultuurisisu digitaalseks  taaselustamiseks.

Projekt ühendab eduka interdistsiplinaarse projekti jaoks valitud erineva profiiliga seitset partnerit kuuest Euroopa riigist, kus kõige olulisemad on tehnoloogia, museoloogilised uuringud ja uuenduslike levitamisvormide katsetamine. Projekt toob kunstiinstitutsioonidele kogu Euroopas näiteid kultuuripärandi taaselustamisest ja dokumenteerimisest ning selle levitamisest virtuaalse reaalsuse keskkonnas.

Digitaalne revolutsioon ja arvutiga loodud keskkondade kasutuselevõtt on Euroopa muuseumidele ja näitusesaalidele paratamatu  ning pakub ka suurepäraseid võimalusi: BEYOND MATTER pakub enneolematut muuseumi- ja näitusekogemust koos konkreetsete vahendamisvormingutega (nt VR-i giidiga ekskursioonid), mis tuleb välja töötada nii kunstisaali ja muuseumi publikule kui ka Interneti-kasutajatele.

Kõigil partnerorganisatsioonide ekspertidel on põhjalik kogemus kunsti esitlemise ja levitamisega oma ruumides, kuid vähem virtuaalreaalsuses. Nende oskusi kultuuripärandi digiteerimise ja levitamise alal arendatakse kolleegidelt õppimise kaudu seminaridel ja kahel sümpoosionil.

Digitaalselt taaselustatud mineviku kultuuripärand on inspiratsiooniallikaks nii publikule kui ka residentidele-kunstnikele.

Kindlustamaks välja töötatud meetodite kasutamist ka pärast projekti lõppemist koondatakse need virtuaalse muuseumi tööriistakomplekti mis hõlmab teadmisi  kunstiteoste kuvamise ja vahendamise vahenditest virtuaalreaalsuses.

Digiteerimismeetmetel on püsiv tulemus: digitaalsed varad on osa hooldatavast andmebaasist.

Projekti partnerid: ZENTRUM FUR KUNST UND  MEDIEN KARLRUHEICHEN RECHTS(Saksamaa), AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR (Soome), CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU (Prantsusmaa),  LUDWIG MUZEUM – KORTARS MUVESZETI MUZEUM (Ungari), Tallinn Art Hall (Eesti), TIRANA ART LAB AL PAR Weiss AG (Saksamaa).

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU, TARTU ULIKOOL

Partnerid projektis eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizen (EODOPEN)

Kogu Euroopa raamatukogudel on keeruline hallata tohutul hulgal 20. ja 21. sajandi tekstilisi materjale, mida pole keeruka autoriõiguse olukorra tõttu veel digiteeritud.

Need teosed on laiemale üldsusele kättesaamatud ning on uppunud raamatukogude sügavustesse kuna neid pole sageli isegi trükitud ning neist pole saadaval ei koopiaid ega faksiimileid. The EODOPEN Projekt, mille pakkusid välja 15 raamatukogu 11-st Euroopa riigist, keskendub nende peidetud teoste üldsuse ette toomisele, digitaliseerides ja muutes need kättesaadavaks üle-euroopalisel tasandil, austades samas täielikult praeguseid autoriõiguse regulatsioone. Selle eesmärgi saavutamiseks tegeleb projekt – keskendudes pigem nõudluse poolele kui pelgalt pakkumise poolele – vahetult riiklike, piirkondlike ja kohalike kogukondadega nii materjali valimisel kui ka digiteerimise ja levitamise protsessis, tugevdades digiteeritud objektide abil lõpuks kultuuridevahelist dialoogi.  Lisaks võimaldavad alternatiivsed mobiilidele mõeldud edastusvormingud teha digiteeritud sisu kättesaadavaks ka pimedatele ja vaegnägijatele jõudes nii laiema vaatajaskonnani. Lisaks suurendavad kõigile Euroopa raamatukogudele kättesaadavad praktilised töötoad, juhised ja töövahendid raamatukogu töötajate usaldust õiguste õigsuse adekvaatse käsitlemise vastu ja julgustavad seega raamatukogu töötajaid tegutsema ka  rahvusvaheliselt.

Lõpuks tehakse digiteeritud objektid laiemale Euroopa üldsusele kättesaadavaks projektis osalejate väljakujunenud digitaalsetes raamatukogudes ning projekti kestel välja töötatud ühises portaalis, mis tagab projektijärgse piiriülese leviku ja juurdepääsu kultuuriteostele. Kogu Euroopas levib loovus, sest uued lugejad ja sisuloojad avastavad teoseid, mis neile varem polnud kättesaadavad. EODOPEN alustab 9.01.2019 ja kestab 48 kuud.

Projekti partnerid: UNIVERSITAET INNSBRUCK (Austria), Biblioteca Nacional de Portugal (Portugal), CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Slovakkia), EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU(Eesti), KNIHOVNA AV CR V. V. I. (Tsehhi),  KUNGLIGA BIBLIOTEKET (Rootsi), MORAVSKA ZEMSKA KNIHOVNA V BRNE (Tsehhi),  NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIZNICA (Sloveenia), ORSZAGOS SZECHENYI KONYVTAR (Ungari), TARTU ULIKOOL (Eesti), UNIVERSITAET GREIFSWALD (Saksamaa),  UNIVERSITAET REGENSBURG (Saksamaa), UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU (Poola), Vedecka knihovna v Olomouci (Tsehhi), VILNIAUS UNIVERSITETAS (Leedu).

VAATA KÕIKI TOETUST SAANUD PROJEKTE