Loov Euroopa

14.10 2020

Euroopa toetab Finora Capitalile antava kuue miljoni eurose garantii kaudu kultuuri- ja loomesektori ettevõtteid

  • Euroopa Investeerimisfondist (EIF) Finorale garantiina eraldatud kuus miljonit eurot võimaldab kultuuri- ja loomesektori väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel võtta soovitud laenu
  • Toetus aitab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele keskendunud digitaalsel laenuandjal Finoral laieneda ning finantsteenuseid Euroopa Liidus veelgi digitaliseerida
  • Ettevõtmine on võimalik tänu Euroopa Komisjoni loodud ning EIF-i ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) hallatud kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendile (CCS), mis on osa Euroopa investeerimisplaanist

Lisatoetust saavad Eesti, Läti, Leedu ja Soome kultuuri- ja loomesektori väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Tänu kuue miljoni euro suurusele garantiile, mille Euroopa Investeerimisfond (EIF) andis Eesti laenuandjale Finora Capital, saavad nad ligipääsu veelgi taskukohasematele laenudele.

Käesolev garantii on võimalik tänu kultuuri- ja loomesektori garantiimeetmele (CCS), mis on Euroopa Komisjoni alla kuuluva Euroopa Investeerimisfondi hallatav garantiikava, ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile, mis kuulub Euroopa investeerimisplaani juurde. See on Lätis, Leedus, Eestis ja Soomes esimene tegevus, mida CCS toetab.

EIF-i tagatised võimaldavad täielikult digitaalsel ja alternatiivset rahastust pakkuval finantsettevõttel Finora arendada välja uus toode, mis on kooskõlas kultuuri- ja loomesektori väikese ja keskmise suurusega ettevõtete eripäraste vajadustega, aitab arendada kultuuri- ja loomesektori finantskompetentsi ning laieneda uutele turgudele.

EIF-i tegevjuht Alain Godard kommenteeris ettevõtmist järgmiselt: „Kultuuri- ja loomesektoril on Euroopa sotsiaalses ja majanduslikus arengus väga oluline osa. Euroopa Investeerimisfond toetab suurima heameelega nende sektorite väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ning kasvu Eestis, Leedus, Lätis ja Soomes. Samamoodi on meil hea meel toetada selliste ambitsioonikate iduettevõtte mõtteviisiga firmade nagu Finora arengut ning Euroopa Liidu finantsturgude digitaliseerimist ja moderniseerimist.“

Finora juhatuse esimees Andrus Alber: „Me oleme väga rõõmsad ja uhked, et Finora oli siin regioonis ja selles sektoris EIF-i esimene partner. EIF-i toel saab Finora juba tänavu neljandas kvartalis laiendada oma laenutoodete pakkumist Eestis ja Leedus. Aastal 2021 soovime hakata toodet pakkuda ka Lätis ja Soomes.“

Taustainfo:

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub Euroopa Investeerimispanga alla. Fondi peamine eesmärk on toetada rahastuse kaudu Euroopa mikroettevõtteid ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. See loob ja rakendab riski- ja kasvukapitali ning pakub tagatise ja mikrofinantseeringu võimalusi spetsiaalselt sellele turusegmendile. Tänu sellele aitab EIF edendada Euroopa Liidu eesmärki toetada innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, ettevõtlust, arengut ja tööhõivet.

Finora Capital on Finantsinspektsiooni tegevusloaga Eesti laenuandja. Praegu pakub Finora hüpoteeklaene, faktooringut, käibekapitalilaenu, liisingut ja garantiisid nii Eestis kui ka Leedus. Lisaks pakume tagatiseta tarbimislaenu Eesti e-poodides.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on Euroopa investeerimisplaani peamine tugisammas. See pakub esmavastutusega garantiid, mis võimaldab Euroopa Investeerimispangal investeerida rohkem ja sageli suurema riskiga projektidesse. Projektid ja lepped, mis EFSI rahastuse saamiseks heaks kiidetakse, hõlmavad eeldatavasti üle 458,8 miljardi euro väärtuses investeeringuid ja toetavad rohkem kui miljonit iduettevõtet ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtet Euroopa Liidu 27 liikmesriigis.

Kultuuri- ja loomesektori tagatisvahend (CCS)

Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ning Euroopa Komisjon ja EFSI eraldasid 251 miljonit eurot finantsmehhanismi jaoks, mida kasutatakse tagatisena finantsvahendajatele, kes pakuvad kultuuri- ja loomesektori algatustele rahastust. Katalüsaatorina toimiv programm pakub eeldatavasti 2 miljardit eurot laenudes ja muudes finantsvahendites. Lisaks saavad finantsvahendajad koolitusi, mis aitavad paremini mõista kultuuri- ja loomesektori projektide vajadusi ja õppida suurendama oma osalust nimetatud sektorites.

Tagatisplaani haldab Euroopa Komisjoni nimel EIF ning selle eesmärk on tugevdada kultuuri- ja loomesektoris tegutsevate ettevõtete finantsvõimekust ja konkurentsivõimet.