Loov Euroopa

11.09 2019

Valminud on aruanne kultuuri- ja looduspärandi hoiust Euroopas

Aruanne võtab kokku on EL “Looduse, inimeste ja majanduse tegevuskava” tuelmused ning see on üks Euroopa kultuuripärandi tegevusprogrammis mainitud Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistiku järelmeetmetest.

Aruandes uuritakse looduslike ja kultuuriliste paikade ruumilisi kattuvusi, arutletakse nende ühiste ohtude ja väljakutsete üle, vaadeldakse erinevate ELi fondide pakutavaid võimalusi ühiste loodus- ja kultuurialgatuste käivitamiseks ning antakse rida soovitusi, kuidas väljakutsetest üle saada ja kuidas edendada integreeritud juhtimist ja sellega seotud sotsiaal-majanduslikke eeliseid.

LOE ARUANNET