Loov Euroopa

02.03 2018

Välja on kuulutatud taotlusvoor EL-Türgi kultuuridevahelise dialoogi toetamiseks

Välja on kuulutatud taotlusvoor EL-Türgi kultuuridevahelise dialoogi toetamiseks. Rakendajaks on Türgi kultuuriesindus Brüsselis ja taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill.
Taotlusvooru maht on 2 miljonit eurot ja taotlema oodatakse
*projekte, mis arendavad pikaajalisi rahvusvahelisi kultuurisuhteid Türgi ja Euroopa Liidu vahel, et saavutada paremat üksteisemõistmist
* projekte, mis toovad paremini esile Euroopa Liidu ja Türgi vahelise dialoogi nii Türgis kui ka Euroopa Liidu riikides.
Vaata rohkem SIIT