Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

TV Programming

Toetatakse televisioonile suunatud animatsioonide, mängu- ja dokumentaalfilmide tootmist, eeldusel et partneriteks on vähemalt kolm Euroopa telekanalit. Projektid võivad olla nii filmid kui ka sarjad.

Tegevustega võib alustada 6 kuud enne taotlemist ja maksimaalne abikõlbulik periood on 24 kuud (alates taotlemise hetkest). Kokku võib projekt kesta 30 kuud. Taotlus tuleb esitada hiljemalt tootmisperioodi esimesel päeval.

Taotletavad summad ja filmide pikkused:
Mängufilmid ja animafilmid: maksimaalselt 500 000 € või 12,50% abikõlbulikest kuludest, sõltuvalt kumb on väiksem.
Pikkus vähemalt: mängufilmidel 90 min, animafilmidel 24 minutit.
Dokumentaalfilmid: maksimaalselt 300 000 või 20% abikõlbulikest kuludest, sõltuvalt kumb on väiksem.
Pikkus vähemalt 50 minutit.

Audiovisuaalteose loomisel peavad osalema vähemalt 3 telefirmat (broadcasting company) kolmest erinevast MEDIA programmis osalevast riigist. AGA televisioon ei saa olla projekti peatootja ja osalus ei või ületada 70% tootmiseelarvest. Lisapunkte saab 4 ja enama telefirma kaasamisel.

Vähemalt 50% projekti rahastusest peab olema paigas (see ei sisalda omafinantseeringut ega MEDIAlt taotletavat toetust) – kinnitavateks dokumentideks sobivad: leping/letter of commitment/deal memo.

Lisainfo saamiseks kontakteeru Loov Euroopa MEDIA kontaktpunktiga ja räägime lähemalt.