MusicAire projektikonkurss

Kultuur

Projekti MusicAIRE (Innovative Recovery for Europe) kaasrahastab Euroopa Liit 2020. aasta tööprogrammi  Music Moves Europe raames„ning seda juhib konsortsium, mille koosseisus on INOVA+ ja Euroopa Muusikanõukogu (EMC).

MusicAIRE poolt rahastatavad projektid peavad pakkuma muusikasektorile strateegiaid, metoodikaid ja meetmeid, et tegeleda Covid-19 kriisist taastumisega ühel järgmistest teemadest: roheline taastumine, digitaalne taastumine ning õiglane ja vastupidav taastumine.

Taotlusvooru kogueelarve on 1 335 000 ja selle raames loodetakse valida 29 projekti, mis toetavad kolme erinevat tegevussuunda: mikro – 15 000 eurot, väike – 30 000 eurot ja keskmine – 55 000 eurot. Projekte toetatakse kindla eelarvega, mis moodustab 90% nende kuludest, tegevussuundade piires.

Tööde esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2022.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
26.10.2022
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki