Music Moves Europe muusikaalase dialoogi tugevdamine

Kultuur

Otsitakse organisaatorit

- Music Moves Europe dialoogikohtumistele (maksimaalselt 3 korda aastas) Euroopa suurematel muusikakonverentsidel, kaasates muusikaprofessionaale ja keskendudes sektori jaoks aktuaalsetele teemadele, mis on olulised ELi ja riikliku muusikapoliitika kujundamise jaoks.

- ELi tasandi muusikaalasele konverentsile (vähemalt iga kahe aasta tagnt), kuhu on kaasatud ELi institutsioonide tasand, liikmesriikide esindajad ja Euroopa muusikaorganisatsioonid/ühendused, et teha kokkuvõte ja arutada edasist tegevust

Taotlusvooru number EAC/2022/OP/0001

Tähtaeg 15 Jun 2022

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
15.6.2022
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki