Meediapartnerlus

Valdkondade vaheline

Tänavune ajakirjanduspartnerluste konkursikutse koosneb kahest meetmest: esimene on meedia koostöö suurendamiseks ärimudelite ja toimetamisprotsesside innovatsiooni stimuleerimise kaudu ning teine ​​meedia pluralismi ning demokraatia ja kodanikuosaluse jaoks eriti olulise meedia toetamine.

Meetme rahastust on suurendatud 10 miljoni euroni

Esimene tegevus: koostöö

Pool eelarvest järgib eelmiste konkursikutsete loogikat ja toetab piiriülest koostööd uudistemeedia organisatsioonide vahel Euroopas, et töötada ärimudeli ümberkujundamise ja/või ajakirjandusprojektide kallal täieliku toimetuse sõltumatusega. Konsortsiumid võivad keskenduda uudistemeedia (all)sektorile (raadio, televisioon, digitaalmeedia, trükis, ajakiri jne) ja/või konkreetsele ajakirjandusžanrile. Projektid peaksid tõhustama koostööd ja võivad keskenduda näiteks tehniliste ja toimetamisstandardite väljatöötamisele, uute ärimudelite, uut tüüpi uudistetoimetuste ja ajakirjandusvormingute katsetamisele ning parimate tavade jagamisele kolleegide vahel (nt koolituste ja ürituste kaudu). Lõppkokkuvõttes peaksid projektid tooma kasu ka teistele turul olevatele väljunditele, sealhulgas väikemeediale. Kavandatavad tegevused peaksid olema selgelt esitatud ja põhjendatud ning lähtuma valitud (all)sektori(te) vajadustest.

Konsortsiumid peaksid koondama vähemalt 3 partnerit vähemalt kolmest erinevast riigist, kes osalevad programmis Loov Euroopa.

EL rahastaks 80% projektide maksumusest ja maksimaalne üksiktoetuse summa on 2 miljonit eurot.

Kõik projektid peaksid kestma 24 kuud.

Teine tegevus: pluralism

Uudsena eraldatakse teine ​​pool eelarvest organisatsioonidele, mis pakuvad toetusi demokraatia ja kodanikuosaluse seisukohalt eriti olulisele meediale, eelkõige:

kohalik ja piirkondlik meedia,

sõltumatu ja uuriv ajakirjandus,

organisatsioonid, mis edastavad avalikes huvides uudiseid/avalikku ajakirjandust, nagu kogukonna-, õigus- ja kodanikuajakirjandus ja meedia, või uudiseid, mis suurendavad meedia läbipaistvust.

Seejuures soovib komisjon tugevdada meediažanre, nagu kohalik ja piirkondlik meedia, kogukonnameedia ja uuriv ajakirjandus, mis seisavad silmitsi eriti ebasoodsate majandustingimustega.

Lisaks toetustele võivad projektid pakkuda ka koolitusi ja/või välja töötada muid meetmeid, mis nende valitud sektori(te)le kasu toovad, näiteks deontoloogiliste standardite, toetuse raamistiku kriteeriumide ja indikaatorite väljatöötamine jne.

Ettepanekuid võivad esitada konsortsiumid või üksikud organisatsioonid (näiteks mittetulundusühingud, kuid mitte ainult).

EL rahastaks 90% projektide maksumusest ja maksimaalne üksiktoetuse summa on 3 miljonit eurot.

Kõik projektid peaksid kestma 24 kuud.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
27.4.2023
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki