Meedia kirjaoskus

Valdkondade vaheline

Toetus soodustab teadmiste jagamist ja vahetust meediapädevuse poliitika ja tavade kohta, et võimaldada uuenduslike piiriüleste meediapädevuse algatuste ja kogukondade arendamist kogu Euroopas pidevalt muutuval digitaalmeedia maastikul ja võttes arvesse kasutajate praegust käitumist eri vanuserühmade vahel.

Taotlusvooru tulemuseks on:

* üleeuroopalised konsortsiumid, mis suurendavad parimaid tavasid üle riigi-, kultuuri- ja keelepiiride ning arendavad ja täiustavad meediapädevuse vahendeid ja meetmeid, et tagada selliste tavade ülekandmine võimalikult laiale publikule, hõlmates erinevat tüüpi meedia edastamise viise.

*foorumid parimate tavade vahetamiseks konkreetsete vanuserühmade, piiratud meediapädevusega või piiratud juurdepääsuga rühmade või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste kohta

*toetus meediapädevuse spetsialistidele, et nad kohandaksid oma tavasid kiiresti arenevate meediavormingute ja muutuvate meediatarbimisharjumustega.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
30.3.2023
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki