Kultuuri- ja loomeorganisatsioonide võrgustikud

Kultuur

Toetuse kaudu kultuuri- ja loomemajandusorganisatsioonide Euroopa võrgustike tegevusele kavatsetakse suurendada Euroopa kultuuri- ja loomesektorite suutlikkust tulla toime ühiste väljakutsetega ja kasvatada talente, tegeleda uuendustega ning luua töökohti ja majanduskasvu.

Selle meetmega toetatakse projekte, mida viivad ellu väga esinduslikud, mitut riiki hõlmavad, Euroopa kultuuriorganisatsioonide liikmelisuspõhised võrgustikud, mis hõlmavad paljusid Loov Euroopa  programmis osalevaid riike. Võrgustikel peab olema ühine missioon, juhtimisreeglid ning liikmete õigused ja kohustused, mis on ametlikult määratletud (põhikirjas või samaväärses vormis) ja milles liikmed on kokku leppinud. Võrgustikud peaksid koosnema koordineerivast üksusest ja selle liikmetest.

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
26.8.2021
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki