Euroopa kirjandusteoste riikidevahelise ringluse ja mitmekesisuse tugevdamine

Kultuur

Selle meetmega toetatakse projekte, mis tõlgivad, avaldavad, levitavad ja reklaamivad ilukirjanduslikke teoseid.

Teemad ja prioriteedid:

Euroopa kirjandusteoste riikidevahelise ringluse ja mitmekesisuse tugevdamine;

vähemkasutatavates keeltes kirjutatud ilukirjandusteoste tõlkimise ja reklaamimise soodustamine, et suurendada nende levikut suurematele turgudele Euroopas ja mujal;

uute lugejateni jõudmine;

raamatusektori konkurentsivõime tugevdamine, soodustades koostööd raamatute väärtusahelas

Tegevused, mida saab rahastada:

Ilukirjandusteoste tõlkimine, reklaamimine ja levitamine, samuti tõlkeõiguste müügi toetamine Euroopas ja mujal.

Vaata lähemalt:

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
31.5.2022
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki