Loov Euroopa

08.08 2019

Taotlusvoor väikeste kontserdikohtade koostöö edendamiseks

Taotlusvooru eesmärk on edendada elava muusika jätkusuutlikku levitamist väikeste ja keskmise suurusega kontserdikohtade koostöö kaudu, et stimuleerida uuenduslikke koostöömudeleid ning suurendada esinemispaikade rolli ja identiteeti kohalikus kogukonnas. Üleskutse üldeesmärk on suurendada kontserdikohtade võimekust kiiresti muutuval turul ja regulatiivses keskkonnas konkurentsis püsimiseks.

Tähtaeg 15. november

Loe edasi