Loov Euroopa

02.12 2019

Selgusid kirjandustõlgete taotlusvooru tulemused

Kokku esitati 2-aastaste tõlkeprojektide toetamiseks 142 avaldust, neist said toetuse 52 projekti kogusummas 2,462,929.22 €
Kõige rohkem taotlusi esitati Serbiast (20), neist toetati 5 projekti. Eestist sellesse vooru taotlusi ei esitatud.


Tõlke raamprojektide teise aastat te gevuste toetamiseks esitati 16 projekti, neist 16 said ka toetuse kogusummas 1,274,462.79 € Ka raamprojektide toetamiseks Eestist taotlusi ei esitatud.

Vaata, kes said 2. aastaks raamlepinguga toetust

Vaata, kes said 2-aastaseid tõlketoetusi