Loov Euroopa

23.07 2018

Seitse Eesti kultuuriprojekti saavad sel aastal Loov Euroopa toel oma ideid ellu viia

Loov Euroopa kultuurikoostöö alamprogrammist saab sel aastal toetust oma ideede elluviimiseks seitse Eesti kultuuriprojekti.

Oma ideid saavad ellu viia Muusikute täiendõppe keskus, Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester, TEINE TANTS, Sõltumatu Tantsu Ühendus, Ansambel U, EDGERYDERS ja Eesti Tantsuagentuur.

Kokku esitati Loov Euroopa programmi toetuse saamiseks 431 väiksemamahulist projekti, millest toetati sel aastal 84 kogusummas 16 001 866,47 eurot. Seitsmes projektis on kaasatud Eesti osapooled partneritena ja saavad oma ideed ellu viia koostöös.

Suuremahulisi (kuni 2 miljonit eurot) projekte esitati 99, neist toetati 17 projekti kogusummas 25 452 234,59 eurot. Eestist sellesse taotlusvooru taotlusi ei esitatud.

Loov Euroopa programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis saab programmi kohta nõu küsida MEDIA alamprogrammi kohta Eesti Filmi Instituudist ja Kultuuri alamprogrammi kohta Loov Eestist.

 Toetatud projektide kohta saab lisainfot SIIT