Loov Euroopa

01.07 2019

Seekordne Loov Euroopa kultuurikoostöö taotlusvoor tõi Eestisse rekordilise rahasumma

Loov Euroopa toetas 2018. aastal välja kuulutatud  kultuurikoostöö taotlusvoorust Eesti projekte seekord 1 134 381 euroga. Palju õnne tegijatele!

Suuremahulistes projektides osalemise  taotlusi esitati 9, neist 7 said rahastust. Väiksemahuliste projektide rahastamiseks esitati Eestist 3 taotlust juhtpartnerina ja 8 taotlust partnerina, kuid need seekord rahastust ei saanud.

„Ühelt poolt on meil hea meel, et usaldus Eesti organisatsioonide vastu on kasvanud ja neid kaasatakse meelsasti suurtesse projektidesse. Teisalt on kahju, et väiksemate tegijate projektid seekord toetust ei saanud,“ ütles Loov Euroopa Kultuuripunkti taotluste nõustaja Merlin Laager.

Suuremahuliste projektide arvestuses pälvis maksimumtoetuse 2 miljonit eurot MTÜ VAT Teater projektiga PLAYON! – Uus lugude jutustamine kaasaegse tehnoloogiaga. Nende toetussumma jaguneb  Norra, Portugali, Itaalia, Ungari, Austria, Poola, Saksamaa ja kahe Suurbritannia organisatsiooni vahel.

Projekt loob reaalsuse ja virtuaalsuse sünteesis olevas maailmas kasutajatele kaasava tehnoloogia abil uusi või täiustatud kogemusi.

Suuremahulistes projektides lööb lisaks VAT Teatrile kaasa kokku kuus Eesti organisatsiooni viies projektis:

MUSICCASE OU Keychange

Keychange on Euroopa talentide arendamise programm, mis on nüüd leidnud tunnustust ka kui rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse kampaania muusikas.

Eesti Rahva Muuseum MOI – Mõjuga muuseumid

Projekti eesmärk on aidata muuseumidel suurendada nende mõju ühiskonnale, arendades nende suutlikkust vastata muutuva, mitmekesisema, üha digitaalsema ja vananeva ühiskonna nõudmistele.

Music Estonia MTÜ – Muusikainnovatsiooni vahetamise keskus Kesk- ja Kagu-Euroopas

Projekti eesmärk on pakkuda oskusteavet, nõustamist ja töötada välja muusikaspetsialistide koolitusmoodulid igas CSEE piirkonna riigis, vastates sektori praegustele ja tulevastele vajadustele piirkonnas, aga ka Euroopa tasandil.

Tallinna Kunstihoone – Kultuuripärandi kokkupuuted virtuaalreaalsusega

Projekt loob võimaluse tutvuda praegu ligipääsmatu kunsti ja kultuurilise sisuga selle digitaalse taaselustamise kaudu

Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikool– e-raamatute-nõudluse-põhise võrgustiku avamine

Raamatukogud üle kogu Euroopa seisavad silmitsi raskustega 20. ja 21. sajandi tekstimaterjalide haldamisega, mida pole veel keerulise autoriõiguse olukorra tõttu digiteeritud. Need trükised on sumbunud raamatukogude hoidlatesse ning pole üldsusele ligipääsetavad.