Võimalikud partnerriigid

print

Euroopa Liidu välised riigid, kes saavad osaleda Kultuuri ja MEDIA programmide taotlusvoorudes

 Vastavalt Loov Euroopa programmile võivad lisaks Euroopa Liidu riikide organisatsioonidele osaleda taotlusvoorudes nii juhtpartnerite kui ka partneritena organisatsioonid allpooltoodud riikidest:

EFTA/Euroopa majanduspiirkonna   riikidest on väljendanud soovi Loov Euroopa programmis osalemiseks Island ja Norra.   Taotlusi võib saata osalemiseks nii Kultuuri kui ka MEDIA programmides.

Projektid võivad saada heakskiidu tingimusel, et positiivse otsuse päevaks on Loov Euroopa programm  lülitatud EMP Ühiskomitee otsusega EMP leppesse ning sellega on sätestatud nende riikide osalemistingimused Loov euroopa programmides.

2. Euroopa Liidu kandidaatriigid, potentsiaalsed kandidaatriigid ja Euroopa naabrusprogrammi riigid, kes on väljendanud soovi  osaleda Loov Euroopa programmis

Vaata värskeimat nimekirja võimalikest partnerriikidest SIIT

Kultuuri alamprogrammis ainult:

– Albaania

– Endine Jugoslaavia vabariik  Makedoonia

– Montenegro

– Serbia Vabariik

– Türgi

Kultuuri and MEDIA alamprogrammides:

– Bosnia ja Herzegovina

– Moldova

– Georgia, kultuuri alamprogrammis ja osaliselt MEDIA alamprogrammis (ainult koolitused, festivalid, publiku kaasamine ja turule ligipääs).

Projektide valiku aluseks on, et otsuse kuupäevaks on nende riikide osalemiseks lepingud allkirjastatud ja osalemistingimused sätestatud.

Praegu teadaolevalt ei ole tõenäoline, et muud  Euroopa Liidu välised riigid saaksid Loov Euroopa programmis osaleda.