Loov Euroopa

Võimalikud mobiilsustoetused

Soome Kultuuriinstituut pakub programmi  TelePART www.applytelepart.com – vahendab etenduskunstnike  liikumist Soome ja järgmiste riikide vahel:  Austria, Belgia, Horvaatia, Eesti, Saksamaa, Ungari, Jaapan, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Shveits, Suurbritannia ja Iirimaa

Mobility funding

Saksamaal töötamiseks on abiks

https://www.touring-artists.info/en/home/