Loov Euroopa

Foto: See on alt tekst
See on alt tekst

Kesk Läänemere programm

Uuel programmiperioodil (2014–2020) jätkub Kesk-Läänemere programm, mida valmistatakse ette koostöös Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Soome Vabariigi (sh Ahvenamaa) ja Rootsi Kuningriigi partnerite ning huvigruppidega. Kesk-Läänemere programm 2014–2020 hõlmab NUTS III tasemel piirkondi Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist.  Eestis kuuluvad programmi tuumikpiirkonda Kesk-, Kirde-, Lääne-, Põhja-Eesti ja lisapiirkonda Lõuna-Eesti.

Kesk-Läänemere uue perioodi 2014-2020 programmis on neli temaatilist eesmärki, mis on formuleeritud programmi prioriteetsete suundadena, millede valik põhineb piirkonna iseloomulikel joontel ja väljaselgitatud vajadustel ning kitsaskohtadel, mida võib olla võimalik lahendada piiri-ülese koostöö raames. ERF-i toetus programmile on 122 miljonit €. Programmis on välja valitud järgmised prioeiteetset suunda:

 konkurentsivõimeline majandus
 ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine
 Kesk-Läänemere piirkonna hea ühendatus
 oskuspõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond

Loe lähemalt SIIT