Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Horisont 2020

Horisont 2020 näol on tegemist Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammiga, mille alla koondatakse kõik praegused EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendid: teadusuuringute raamprogramm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused. Programmil on kolm prioriteeti – tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses ja ühiskonnaprobleemid – millest kultuurivaldkonnal on puutepunkte viimasega.

Prioriteet Ühiskonnaprobleemid kajastab Euroopa 2020 strateegia poliitilisi eesmärke ning tegeleb kodanike ühiste muredega nii Euroopas kui ka mujal. Probleemipõhise lähenemisega koondatakse eri valdkondade vahendid ja teadmised, tehnoloogia ja teadusharud, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadused.

Alajaotuse Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toormaterjalid all on põgusalt mainitud ka kultuuripärandi teadusuuringuid. Toetatakse peamiselt piiriüleseid tipptasemel teadusuuringute projekte. Eesti Teaduagentuuris on antud alajaotuse puhul konsultandiks Ülle Napa (Tel: 730 0322, E-post: ulle.napa@etag.ee).

Alajaotuse Kaasav, innovaatiline ja kaasa mõtlev ühiskond all on meie valdkonnal puutepunkte teadusuuringutega, mis käsitlevad sotsiaalset ühtekuuluvust (sh lõimumist), sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni seoseid („loomesektor on peamine vahend ühiskonna ja konkurentsivõimega seotud probleemide lahendamiseks“), kultuuripärandit ning selle esindatust kultuuri- ja teaduskollektsioonides, arhiivides ja muuseumides. Antud alajaotuse puhul on Eesti Teadusagentuuri kontaktideks Ülle Must (Tel: 730 0330, E-post:ulle.must@etag.ee), Terje Tuisk (Tel: 730 0333, E-post: terje.tuisk@etag.ee), Kristin Kraav (Tel: 730 0337, E-post: kristin.kraav@etag.ee), Oskar Otsus (Tel: 731 7350, E-post: oskar.otsus@etag.ee).