Loov Euroopa

Foto: Nukuteater
Nukuteater

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020

Programmis on neli temaatilist eesmärki, mis on formuleeritud programmi prioriteetsete suundadena ehk prioriteetidena, millede valik põhineb piirkonna iseloomulikel joontel ja väljaselgitatud vajadustel ning kitsaskohtadel. Programmi põhieesmärgiks on toetada ideid, mis aitaksid Eestil ja Lätil kasvada läbi naaberliku koostöö.

Eesti-Läti programm 2014-2020 hõlmab NUTS III tasemel piirkondi Eestist ja Lätist, mis hõlmavad Eestist Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti ning Lätist Kurzeme, Pierīga, Rīga ja Vidzeme regioonid. ERF-i toetus programmile on 38 miljonit €. Programmis on välja valitud järgmised neli prioriteetset suunda:

  aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond
  puhas ja hinnatud elukeskkond
 
parem sadamate võrgustik
 
integreeritud tööjõuturg

Loe lähemalt SIIT