Connecting Europe Facility

print

The Connecting Europe Facility  eesmärgiks on toetada Euroopa transpordi, energeetika ja digitaalvõrgustike arendamist. Programmis on ette nähtud toetused Euroopa pärandi kättesaadavaks tegemiseks digitaalsete vahendite abil.