Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Connecting Europe Facility

The Connecting Europe Facility  eesmärgiks on toetada Euroopa transpordi, energeetika ja digitaalvõrgustike arendamist. Programmis on ette nähtud toetused Euroopa pärandi kättesaadavaks tegemiseks digitaalsete vahendite abil.