Loov Euroopa

17.06 2019

Pilootprojekt tegijate liikuvuse toetamiseks

Loovusel on olnud oluline mõju tänapäeva maailmale. Koostöö on muutnud kaasaegseid innovatsiooni- ja tootmisprotsesse. Selliste arengute keskmes on ise-tegijad, loomekeskused ja fab-labid, mis arenevad kiiresti, kuid nende omavahelistele seostele ei ole samavõrra tähelepanu pööratud.

Mitmeid asjakohaseid algatusi rahastatakse erinevatest ELi programmidest, nagu Erasmus +, Loov Euroopa, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Horizon, Cosme, i-Portunus jt. Liikuvus on ideaalne viis võrgustike tugevdamiseks ning innovatsiooni ergutamiseks. Koostöö edukaks muutmisel on oluline kohtuda teiste innovaatorite ja loomeinimestega, kes töötavad erinevates loomekeskustes ja tegevuskeskustes.

Tähtaeg on 12 august

Loe lähemalt