Loov Euroopa

01.08 2019

Music Moves Europe kuulutas välja taotlusvooru noorte muusikute koolitamise pilootprogrammide loomiseks

Taotlusvooru üldeesmärk on selgitada välja ja toetada vähemalt 10 Euroopa mõõtmega noortele muusikutele ja muusikasektori spetsialistidele mõeldud uuenduslikku ja jätkusuutlikku pilootkoolitusprogrammi.
Taotlemise tähtaeg on 31.oktoober.
Nendest pilootkoolitustest saadavad kogemused peaksid parandama sektori suutlikkust ja aitama kaasa selle professionaalsusele ning neid kasutatakse järgmise perioodi ELi rahastamisprogrammide strateegia ettevalmistamisel.

Loe lähemalt