Loov Euroopa

11.02 2021

Milliseks kujuneb sektoriteülene toetusprogramm

Sektorite ülese toetusprogrammi alt toetatakse riikide eesistumise ajal peetavaid Loov Euroopa konverentse, Loov Euroopa eelmise rahastusperioodi mõjude analüüsi, poliitilist dialoogi uudismeedia valdkonnas, uuringuid, kuidas muuta Loov Euroopa programm keskkonnasõbralikumaks.

Uudisena on plaanis taotlusvoorud  digitaliseerumise väljakutetele vastamiseks  (Creative Innovation Lab) ja uudismeedia sektori toetamiseks, mis on suunatud pluralismi alalhoidmisele.