Loov Euroopa

Videomängud

 

Voor on suunatud Euroopa videomängude tootjatele, kes on ettevõttena tegutsenud vähemalt 12 kuud ning omavad varasemat videomängude tootmise kogemust.Videomängudel peab olema narratiivne lugu ja piirideülese kommertslevi potentsiaal.
Abikõlbulikud on ainult projekti arendamisega seotud tegevused, mille tulemuseks on narratiivse looga videomängude prototüübid või testversioonid. Sobivad kõik erinevad mängude platvormid ja levimeetodid.
Maksimaalne projekti kestus on 30 kuud alates taotluse esitamise kuupäevast.

Vooru koondeelarve 2016. aastal on 2,6 miljonit eurot. Toetuse suurus kontseptsiooni ja projekti arendamiseks (kuni esimese mängitava prototüübi või testversioonini) on 10 000  – 150 000 eurot. Toetus võib moodustada kuni 50% projekti eelarvest.